Bộ Công Thương phối hợp hỗ trợ bảo hộ nhãn hiệu cho sản phẩm xuất khẩu tiềm năng của Việt Nam

Vừa qua, tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2021, và triển khai nhiệm vụ năm 2022, Bộ Công Thương đã cùng Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ký thoả thuận hợp tác về hỗ trợ bảo hộ nhãn hiệu và chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm xuất khẩu tiềm năng Việt Nam giai đoạn 2022 - 2025.

Trong khuôn khổ Hội nghị, trước sự chứng kiến của Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên cùng Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Huỳnh Thành Đạt và Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Minh Hoan đã ký thỏa thuận hợp tác về “Kế hoạch phối hợp hỗ trợ bảo hộ nhãn hiệu và chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm xuất khẩu tiềm năng của Việt Nam ở nước ngoài giai đoạn 2022-2025”.

le-ki-bao-tro-nhan-hieu

Kế hoạch phối hợp giữa ba Bộ gồm 6 nhóm nhiệm vụ sau:

1. Nghiên cứu thực trạng hoạt động hỗ trợ và khảo sát nhu cầu của các nhóm chủ thể có liên quan;

2. Tổ chức hội nghị, hội thảo, tập huấn về hỗ trợ bảo hộ nhãn hiệu và chỉ dẫn địa lý tại nước ngoài;

3. Tăng cường công tác tuyên truyền, quảng bá, hỗ trợ bảo hộ nhãn hiệu và chỉ dẫn địa lý tại nước ngoài;

4. Xây dựng, phát hành và đăng tải các tài liệu, ấn phẩm hướng dẫn dành cho doanh nghiệp xuất khẩu, doanh nghiệp có tiềm năng xuất khẩu và chủ sở hữu, quản lý nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận và chỉ dẫn địa lý;

5. Đẩy mạnh tư vấn trong và ngoài nước về các vấn đề liên quan đến bảo hộ nhãn hiệu và chỉ dẫn địa lý ở nước ngoài gắn với sản phẩm xuất khẩu;

6. Thí điểm hỗ trợ đăng ký nhãn hiệu hoặc chỉ dẫn địa lý cho một số sản phẩm nông nghiệp có tiềm năng xuất khẩu vào thị trường nước ngoài trọng điểm.

Trước mắt, Kế hoạch phối hợp sẽ lựa chọn ba sản phẩm: vải thiều của tỉnh Bắc Giang, xoài quả của tỉnh Đồng Tháp, nhãn quả và long nhãn của tỉnh Sơn La để nghiên cứu thí điểm đánh giá xác định sản phẩm tiềm năng và thị trường trọng điểm để có đề xuất hướng hỗ trợ đăng ký bảo hộ nhãn hiệu hoặc chỉ dẫn địa lý ở các thị trường phù hợp. Việc hỗ trợ sẽ được mở rộng cho những sản phẩm xuất khẩu tiềm năng khác, nhất là nếu như đó là sản phẩm nông sản, đặc sản của các địa phương.

Việc triển khai Kế hoạch phối hợp sẽ là nhiệm vụ quan trọng để Bộ Công Thương cùng các Bộ, ngành, địa phương đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại, phát triển và bảo vệ thương hiệu cho các sản phẩm xuất khẩu tiềm năng ở nước ngoài, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh, gia tăng giá trị của sản phẩm xuất khẩu và khẳng định vị thế trên thị trường trong và ngoài nước.

Huyền My