Bộ Công Thương tăng cường tuyên truyền, hỗ trợ tận dụng các FTA

Bộ Công Thương tiếp tục phối hợp với các Bộ, ngành, các địa phương và các Hiệp hội triển khai nhiều hội nghị, hội thảo, khóa tập huấn tuyên truyền về các Hiệp định Thương mại tự do (FTA) trên phạm vi cả nước nhằm tăng cường hỗ trợ thực thi và tận dụng hiệu quả các FTA mà Việt Nam tham gia.

Bộ Công Thương mới đây đã có Văn bản số 2928/BCT-ĐB ngày 04 tháng 05 năm 2024 gửi các Bộ ngành, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố và các Hiệp hội về Kế hoạch tuyên truyền về các Hiệp định Thương mại tự do (FTA) năm 2024.

Kế hoạch này được xây dựng theo ý kiến chỉ đạo của Chính phủ về việc thống nhất Kế hoạch tuyên truyền trên cả nước về các FTA để bảo đảm tối đa hiệu quả tận dụng nguồn lực của các cơ quan quản lý Nhà nước cấp trung ương và địa phương cũng như của các Hiệp hội, doanh nghiệp.

tuyên truyền FTA
Một hội nghị phổ biến, tập huấn về FTA do Bộ Công Thương phối hợp với địa phương tổ chức năm 2023.

Kế hoạch tuyên truyền về các FTA năm 2024 tập trung vào các chủ đề: (1) Xây dựng Hệ sinh thái tận dụng FTA; (2) Tuyên truyền về các nội dung liên quan phát triển bền vững theo các FTA; (3) Tuyên truyền thông tin thị trường và hướng dẫn tiếp cận thị trường FTA; (4) Tuyên truyền về các chương trình hỗ trợ riêng cho tận dụng FTA; (5) Tuyên truyền về nâng cao giá trị thương hiệu cho doanh nghiệp tại thị trường FTA; (6) Hướng dẫn các cam kết trong các FTA; (7) Tham gia chuỗi cung ứng, tăng cường kết nối với doanh nghiệp nước ngoài, doanh nghiệp FDI; (8) Đào tạo nguồn nhân lực thực thi FTA; (9) Tận dụng nguồn nhập khẩu để gia tăng tỷ lệ tận dụng FTA và (10) Phổ biến, hướng dẫn các FTA mới ký kết, phê duyệt hoặc phê chuẩn.

Kế hoạch này chủ yếu bao gồm các Hội nghị, hội thảo, khóa tập huấn do các Bộ, ngành, các tỉnh, thành và các Hiệp hội dự kiến triển khai trên cả nước.

Theo đó, với chủ đề: Xây dựng hệ sinh thái tận dụng FTA, Kế hoạch dự kiến sẽ tổ chức các Tọa đàm trao đổi trực tiếp với Lãnh đạo các doanh nghiệp tại các tỉnh, thành phố về Hệ sinh thái tận dụng các FTA trong lĩnh vực thủy sản, cà phê, da giày, quế…;

Với chủ đề: Tuyên truyền về phát triển bền vững theo các FTA, Kế hoạch dự kiến sẽ tổ chức các hội thảo, sự kiện Hướng dẫn, giới thiệu về các tiêu chuẩn về môi trường và xã hội mới để phát triển và xuất khẩu bền vững; tổ chức thông tin về triển khai, thực thi các FTA, đặc biệt là những nội dung liên quan đến thương mại, môi trường, phát triển bền vững; Nghiên cứu, đánh giá, dự báo về tình hình kinh tế, thương mại, an ninh phi truyền thống trên thế giới tác động, ảnh hưởng đến Việt Nam; xu hướng đầu tư, dịch chuyển dòng vốn, phát triển và ứng dụng khoa học công nghệ; khuyến nghị của các tổ chức, chuyên gia tài chính, kinh tế quốc tế về thực thi FTA; các nguy cơ dẫn đến tranh chấp thương mại quốc tế để có phương án giải quyết đảm bảo quyền lợi cho các thực thể đảm bảo quyền lợi cho các thực thể kinh tế của Việt Nam…

Với chủ đề: Thông tin thị trường và hướng dẫn tiếp cận thị trường, Kế hoạch dự kiến tổ chức cập nhật thông tin thị trường và hướng dẫn tiếp cận thị trường FTA đối với các mặt hàng xuất khẩu của các địa phương; Cập nhật quy định mới về các chỉ tiêu, thông tin rào cản kỹ thuật mới, rào cản về thuế quan từ các nước; định hướng nhu cầu thị trường các nước thành viên EVFTA và xác định các giải pháp cần thực hiện để giúp các doanh nghiệp vượt qua thách thức, tận dụng hiệu quả các cam kết trong Hiệp định EVFTA; tổ chức Tọa đàm kết nối doanh nghiệp từ thị trường CPTPP; Tuyên truyền thông tin thị trường và hướng dẫn tiếp cận thị trường trong RCEP; tập huấn tiêu chuẩn Halal cho doanh nghiệp tham gia hiệu quả vào thị trường Halal toàn cầu…

Bên cạnh đó là các chương trình riêng hỗ trợ tận dụng FTA; hướng dẫn và hỗ trợ nâng cao giá trị thương hiệu Việt Nam tại các thị trường FTA; kết nối, hỗ trợ doanh nghiệp trong nước tham gia chuỗi cung ứng, kết nối với doanh nghiệp nước ngoài; hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực thực thi FTA; phổ biến hướng dẫn về các FTA mới ký kết, phê duyệt hoặc phê chuẩn…

Vụ Chính sách thương mại đa biên cho biết, Kế hoạch này sẽ được cập nhật thường xuyên và công bố trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ Công Thương tại địa chỉ: http://moit.gov.vn  và Cổng Thông tin về FTA của Chính phủ tại địa chỉ: http://fta.gov.vn

Phương Anh