Các khoản thu nhập được miễn thuế thu nhập cá nhân năm 2024

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 3 Thông tư 111/2013/TT-BTC, có các khoản thu nhập không phải nộp thuế mà mọi người nên biết.
Mỹ Tâm

Video khác