6 trường hợp sắp bị thu hồi giấy phép lái xe mà tài xế cần nắm rõ

Ngày 31/3/2024, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải ban hành Thông tư số 05/2024/TT-BGTVT sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư liên quan đến lĩnh vực vận tải đường bộ, dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ, phương tiện và người lái.
Đức Huy

Video khác