Kiến nghị tăng số ngày nghỉ thai sản cho người cha để chăm sóc vợ con

Theo Dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi), lao động nam đang tham gia bảo hiểm xã hội khi vợ sinh con được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản.
Đức Huy

Video khác