Cán bộ, công chức về hưu có được mua đất nông nghiệp?

Theo quy định hiện hành, cán bộ, công chức không được phép mua đất nông nghiệp. Nhưng theo luật Đất đai 2024 được Quốc hội thông qua đầu năm nay đã có một số điều chỉnh.
Mỹ Tâm

Video khác