Đề xuất tăng lương tối thiểu vùng từ 200.000 đồng trên tháng

Tuy nhiên, đến nay có một số vấn đề đặt ra cần phải xem xét điều chỉnh mức lương tối thiểu. Bên cạnh đó, tiền lương khu vực công sẽ được điều chỉnh từ ngày 1/7/2024 nên cần có sự điều chỉnh mức lương tối thiểu của khu vực doanh nghiệp để bảo đảm tương quan chung.
Đức Huy

Video khác