Phát triển hệ thống kinh doanh thực phẩm an toàn

Bộ Công Thương tổ chức nhiều Chương trình giới thiệu, quảng bá thực phẩm an toàn và đặc sản vùng miền tại hệ thống các siêu thị lớn.
Linh Đan

Video khác