Phát triển hệ thống kinh doanh thực phẩm an toàn

Những hoạt động kết nối cung cầu, hợp tác thương mại của Bộ Công Thương tổ chức trong thời gian qua đã giúp hình thành chuỗi cung ứng giữa nhà sản xuất và nhà phân phối trong giới thiệu, quảng bá những nông sản, thực phẩm an toàn đến tay người tiêu dùng, góp phần tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội.
PV

Video khác