Đưa đặc sản miền núi lên sàn thương mại điện tử

Bộ Công Thương đã ký kết Thỏa thuận hợp tác chiến lược với Sàn thương mại điện tử Voso và Sàn thương mại điện tử Sendo xây dựng “Gian hàng Việt trực tuyến Quốc gia” trên các sàn thương mại điện tử và đã cho kết quả ấn tượng.
Linh Đan

Video khác