Hà Nội triển khai an toàn thực phẩm tại chợ

Sở Công Thương Hà Nội đang phối hợp với các đơn vị liên quan đẩy mạnh và đa dạng hóa hoạt động thông tin, tuyên truyền về an toàn thực phẩm và các nội dung, chỉ tiêu của Đề án an toàn thực phẩm tại chợ.
Linh Đan

Video khác