Ứng phó với biến đổi khí hậu vừa là cơ hội, vừa là thách thức với doanh nghiệp

Là một trong số những doanh nghiệp tiên phong triển khai các giải pháp nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu, thời gian qua, Tập đoàn Hoá chất Việt Nam đã triển khai một số nhiệm vụ và giải pháp nhằm giảm phát thải khí nhà kính, đồng thời góp phần đạt được mục tiêu phát thải ròng bằng 0 năm 2050.
Lan Anh

Video khác