Xây dựng văn hóa tiêu dùng ưu tiên dùng hàng Việt Nam

Bộ Công Thương đã ban hành Chương trình hành động của Bộ Công Thương hưởng ứng Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” năm 2023.
Lan Anh

Video khác