Đề xuất cấp bù lãi suất 3%: Thêm trợ lực cho doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ

Tại Dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định số 111/2015/NĐ-CP của Chính phủ về phát triển công nghiệp hỗ trợ, Bộ Công Thương đề xuất ngân sách trung ương sẽ hỗ trợ cấp bù lãi suất 3% thông qua hệ thống ngân hàng thương mại với các khoản vay trung và dài hạn của doanh nghiệp để thực hiện đầu tư dự án.
Thy Thảo, Trịnh Đạt

Video khác