Tái canh cam Cao Phong trong một chu kỳ mới

Cao Phong là huyện miền núi của tỉnh Hòa Bình, giáp với huyện Kim Bôi. Từ lâu, khách phương xa vẫn thường biết đến cam Cao Phong như một loại đặc sản của đất Mường.
Linh Đan

Video khác