Động lực cho sản xuất ở vùng cao

Vụ Thị trường trong nước, Bộ Công Thương đã tổ chức nhiều nhóm giải pháp, thông qua hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm để kích hoạt sản xuất của bà con các dân tộc, miền núi.
Linh Đan

Video khác