Quản lý chặt chẽ an toàn thực phẩm tại chợ truyền thống

Hiện nay, vấn đề bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm tại các chợ truyền thống vẫn còn nhiều nỗi lo.
Linh Đan

Video khác