[THẢO LUẬN]: Vai trò hỗ trợ của chính sách

Phiên Thảo luận 1 với chủ đề: "Vai trò hỗ trợ của chính sách" tại Diễn đàn kinh tế "Kết nối sản xuất và tiêu thụ sản phẩm miền núi, vùng sâu, vùng xa và hải đảo".
Tạp chí Công Thương

Video khác