Công nghệ quyết định đưa đặc sản vùng miền đi xa

Để phát triển trong nông nghiệp đặc sản vùng miền của Việt Nam, cơ hội chúng ta cạnh tranh lớn nhất chính là 3 vùng mà chúng ta vốn cho là các vùng khó khăn về giao thông, hạ tầng.
Linh Đan

Video khác