[VIDEO REVIEW] Chương trình công bố các hoạt động hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái đất năm 2023 và Phát động giải chạy hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái đất 2023

Sáng ngày 18 tháng 3 năm 2023, tại phố đi bộ Đinh Tiên Hoàng, Hà Nội, Bộ Công Thương tổ chức Chương trình công bố các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2023 và Phát động Giải chạy hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2023.
PV

Video khác