Ngành Công Thương đảm bảo công tác an toàn thực phẩm vì quyền lợi người tiêu dùng

Trong nhiều năm qua, công tác đảm bảo an toàn thực phẩm của ngành Công Thương đã đạt những kết quả đáng ghi nhận.
Linh Đan

Video khác