Tháo gỡ nút thắt nhân lực ngành công nghiệp hỗ trợ

Hiện nay, nhu cầu tuyển dụng quá lớn trong khi đào tạo không đủ đáp ứng dẫn đến khan hiếm nguồn nhân lực phục vụ cho ngành công nghiệp hỗ trợ. Không chỉ thiếu về số lượng, chất lượng lao động cũng đang là một thách thức.

Video khác