Thay đổi tư duy, cách làm trà của bà con miền núi

Từ chỗ để cây chè phát triển tự nhiên, nay đồng bào Mông đã biết bảo vệ, biết trồng, chăm sóc chè theo hướng hữu cơ và đặc biệt là thu hái đúng quy trình, kỹ thuật.
Linh Đan

Video khác