Sẵn sàng đổi mới để đáp ứng tiêu chuẩn của chuỗi cung ứng

Các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ đang nỗ lực nhiều hơn để đáp ứng tiêu chuẩn của chuỗi giá trị, qua đó giữ vững và gia tăng đơn hàng. Chất lượng sản phẩm được nâng cao để phù hợp với nhu cầu đa dạng từ các tập đoàn đa quốc gia, bắt kịp xu hướng công nghệ toàn cầu.
Thy Thảo, Trịnh Đạt

Video khác