Người đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện có thể nghỉ hưu sớm

Vừa qua, sau khi tiếp thu các ý kiến góp ý, dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi) đã bổ sung nhiều quy định, trong đó có quy định mới liên quan đến người đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện.
Đức Huy

Video khác