Hàng loạt người đăng ký nhiều sim điện thoại sắp bị kiểm tra

Bộ Thông tin và Truyền thông đã có văn bản gửi các nhà mạng quán triệt trách nhiệm của người đứng đầu doanh nghiệp trong việc thực hiện nghiêm công tác quản lý, đăng ký thông tin thuê bao.
Đạt Trịnh

Video khác