Xóa độc quyền vàng miếng, 3 doanh nghiệp đầu tiên được đề xuất nhập khẩu vàng

Hiệp hội Kinh doanh vàng Việt Nam đã có văn bản xin cấp giấy phép nhập khẩu vàng nguyên liệu cho 3 doanh nghiệp, bao gồm DOJI, SJC và PNJ. 3 doanh nghiệp này sẽ nhập khẩu vàng nguyên liệu để chế tác vàng nữ trang.
Đạt Trịnh

Video khác