Các khoản thu nhập được miễn thuế thu nhập cá nhân năm 2024

Năm 2024, sẽ có 16 khoản thu nhập được miễn thuế thu nhập cá nhân. Trong đó có thu nhập do phải làm thêm giờ, thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản giữa một số đối tượng.

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 3 Thông tư 111/2013/TT-BTC (được bổ sung bởi Khoản 4 và Khoản 5 Điều 12 Thông tư 92/2015/TT-BTC), các khoản thu nhập không phải nộp thuế bao gồm:

Thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản

Thu nhập của cá nhân từ việc nhượng lại quyền sở hữu, sử dụng bất động sản (bao gồm cả nhà ở hình thành trong tương lai, công trình xây dựng hình thành trong tương lai theo quy định pháp luật về kinh doanh bất động sản) giữa: vợ - chồng; cha đẻ, mẹ đẻ - con đẻ; cha nuôi, mẹ nuôi - con nuôi; cha chồng, mẹ chồng - con dâu; cha vợ, mẹ vợ - con rể; ông nội, bà nội - cháu nội; ông ngoại, bà ngoại - cháu ngoại; giữa anh, chị, em ruột với nhau.

Thu nhập từ chuyển nhượng nhà ở, đất ở trong trường hợp chỉ có 1 nhà hoặc đất để ở duy nhất

Thu nhập của cá nhân từ việc chuyển nhượng lại quyền sở hữu, sử dụng nhà ở, đất ở và tài sản gắn liền với đất ở của cá nhân trong trường hợp cá nhân đó chỉ có một nhà hoặc đất để ở duy nhất.

Tiền gửi ngân hàng
Theo quy định hiện hành, có 16 khoản thu nhập không phải chịu thuế thu nhập cá nhân

Thu nhập từ quyền sử dụng đất do Nhà nước giao

Thu nhập của cá nhân từ giá trị quyền sử dụng đất của cá nhân được Nhà nước giao đất không phải trả tiền hoặc được giảm tiền sử dụng đất theo quy định của pháp luật.

Trường hợp cá nhân được miễn, giảm tiền sử dụng đất khi giao đất, nếu chuyển nhượng diện tích đất được miễn, giảm tiền sử dụng đất thì khai, nộp thuế đối với thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản hướng dẫn tại Điều 12 Thông tư 111/2013/TT-BTC.

Thu nhập từ việc thừa kế

Thu nhập của cá nhân từ việc thừa kế, nhận quà tặng là bất động sản (bao gồm cả nhà ở, công trình xây dựng hình thành trong tương lai theo quy định của pháp luật về kinh doanh bất động sản) giữa: vợ - chồng; cha đẻ, mẹ đẻ - con đẻ; cha nuôi, mẹ nuôi - con nuôi; cha chồng, mẹ chồng - con dâu; cha vợ, mẹ vợ - con rể; ông nội, bà nội - cháu nội; ông ngoại, bà ngoại - cháu ngoại; giữa anh, chị, em ruột với nhau.

Thu nhập trực tiếp sản xuất nông lâm ngư nghiệp

Thu nhập của hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông lâm ngư nghiệp, làm muối, nuôi trồng, đánh bắt thuỷ sản chưa qua chế biến thành các sản phẩm khác hoặc chỉ sơ chế thông thường.

Thu nhập từ việc chuyển đổi đất nông nghiệp

Thu nhập từ chuyển đổi đất nông nghiệp để hợp lý hóa sản xuất nông nghiệp nhưng không làm thay đổi mục đích sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp, được Nhà nước giao để sản xuất.

Thu nhập từ lãi tiền gửi ngân hàng
Lãi tiền gửi ngân hàng là khoản thu nhập không phải chịu thuế thu nhập cá nhân

Thu nhập từ lãi tiền gửi tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, lãi từ hợp đồng bảo hiểm nhân thọ; thu nhập từ lãi trái phiếu Chính phủ

Lãi suất cá nhân nhận được từ tiền gửi tại tổ chức tín dụng được miễn thuế theo quy định tại điểm này là: khoản thu nhập nhận được từ lãi gửi bằng Đồng Việt Nam, bằng vàng, bằng ngoại tệ tại các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được thành lập và hoạt động theo quy định của Luật các tổ chức tín dụng dưới các hình thức gửi có kỳ hạn, không kỳ hạn, gửi tiết kiệm, chứng chỉ tiền gửi, kỳ phiếu, tín phiếu và các hình thức nhận tiền gửi khác theo nguyên tắc có hoàn trả đầy đủ tiền gốc, tiền lãi cho người gửi theo thỏa thuận.

- Căn cứ để chứng minh thu nhập từ lãi tiền gửi được miễn thuế thu nhập cá nhân là: sổ hoặc thẻ tiết kiệm, chứng chỉ tiền gửi, tín phiếu, kỳ phiếu và các giấy tờ khác theo nguyên tắc có hoàn trả đầy đủ tiền gốc, tiền lãi cho người gửi theo thỏa thuận. Lãi từ hợp đồng bảo hiểm nhân thọ là khoản lãi mà cá nhân nhận được theo hợp đồng mua bảo hiểm nhân thọ của các doanh nghiệp bảo hiểm.

- Căn cứ để chứng minh thu nhập từ tiền lãi hợp đồng bảo hiểm nhân thọ được miễn thuế thuế thu nhập cá nhân là: chứng từ trả tiền lãi từ hợp đồng bảo hiểm nhân thọ. Lãi trái phiếu Chính phủ là khoản lãi mà cá nhân nhận được từ việc mua trái phiếu do Bộ Tài chính phát hành.

- Căn cứ để xác định thu nhập miễn thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ lãi trái phiếu Chính phủ là mệnh giá, lãi suất và kỳ hạn trên trái phiếu.

Kiều hối
Thân nhân trong nước nhận tiền gửi của Việt kiều sẽ không phải chịu thuế thu nhập cá nhân

Thu nhập từ nguồn kiều hối

Thu nhập nhận được từ nguồn kiều hối. Đây là khoản thu nhập của cá nhân từ nước ngoài do thân nhân là người Việt Nam đang định cư ở nước ngoài, người Việt Nam đi xuất khẩu lao động, đi công tác, du học tại nước ngoài gửi tiền về cho thân nhân ở trong nước.

Các loại giấy tờ chứng minh nguồn tiền nhận từ nước ngoài và chứng từ chi tiền của tổ chức trả hộ (nếu có) là căn cứ để xác định thu nhập từ kiều hối được miễn thuế thu nhập cá nhân.

Thu nhập từ phần tiền lương, tiền công làm việc ban đêm, làm thêm giờ được trả cao hơn so với tiền lương, tiền công làm việc ban ngày, làm việc trong giờ theo quy định của Bộ Luật Lao động

Khoản tiền lương cá nhân làm việc ban đêm, làm thêm giờ được trả cao hơn so với tiền lương người đó làm việc ban ngày, làm trong giờ theo quy định của pháp luật.

Chứng từ miễn thuế thu nhập cá nhân được dùng để làm căn cứ trong trường hợp này là bảng kê phản ánh rõ thời gian làm đêm, làm thêm giờ, khoản tiền lương trả thêm do làm đêm, làm thêm giờ đã trả cho người lao động. Bảng kê này do đơn vị trả thu nhập lưu lại và phải xuất trình nếu cơ quan thuế yêu cầu.

Khoản tiền lương hưu theo quy định

Tiền lương hưu do Quỹ Bảo hiểm xã hội trả theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội; tiền lương hưu nhận được hàng tháng từ Quỹ hưu trí tự nguyện.

Cá nhân sinh sống, làm việc tại Việt Nam được miễn thuế đối với tiền lương hưu được trả từ nước ngoài.

Thu nhập từ học bổng

Học bổng trích ra từ ngân sách Nhà nước bao gồm: học bổng của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo, các trường công lập hoặc các loại học bổng khác có nguồn từ ngân sách Nhà nước.

Học bổng được trích ra từ tổ chức trong nước và ngoài nước (bao gồm cả khoản tiền sinh hoạt phí) theo chương trình hỗ trợ khuyến học của tổ chức đó.

Các quyết định về việc cấp học bổng và trả học bổng cho cá nhân do Tổ chức trả học bổng lưu giữ. Nếu cá nhân nhận học bổng trực tiếp từ những tổ chức nước ngoài thì cá nhân nhận thu nhập phải lưu giữ lại tài liệu, chứng từ chứng minh thu nhập nhận được là học bổng do tổ chức ngoài nước cấp.

Thu nhập từ các khoản bồi thường theo quy định

Thu nhập từ bồi thường hợp đồng bảo hiểm nhân thọ, phi nhân thọ, bảo hiểm sức khỏe; tiền bồi thường tai nạn lao động; tiền bồi thường, hỗ trợ theo quy định của pháp luật về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; các khoản bồi thường Nhà nước và các khoản bồi thường khác theo quy định của pháp luật.

Thu nhập từ quỹ từ thiện theo quy định

Thu nhập nhận được từ các quỹ từ thiện được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép thành lập hoặc công nhận, hoạt động vì mục đích từ thiện, nhân đạo, khuyến học không nhằm mục đích thu lợi nhuận.

Thu nhập từ nguồn viện trợ nhân đạo nước ngoài

Thu nhập nhận được từ các nguồn viện trợ của nước ngoài vì mục đích từ thiện, nhân đạo dưới hình thức Chính phủ và phi Chính phủ được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

Thu nhập của thuyền viên

Thu nhập từ tiền lương, tiền công của thuyền viên là người Việt Nam nhận được do làm việc cho các hãng tàu nước ngoài hoặc các hãng tàu Việt Nam vận tải quốc tế.

Thu nhập của chủ tàu, người sử dụng tàu, người làm việc trên tàu

Thu nhập của cá nhân là chủ tàu, cá nhân có quyền sử dụng tàu và cá nhân làm việc trên tàu có được từ hoạt động cung cấp hàng hóa, dịch vụ trực tiếp phục vụ hoạt động khai thác thủy sản xa bờ.

Ngọc Châm