Cao Bằng: Hơn 14.000 tỷ đồng đầu tư cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh

Theo phương án được phê duyệt, tuyến cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh có tổng chiều dài hơn 93 km đi qua địa bàn các huyện Văn Lãng, Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn; huyện Thạch An và Quảng Hòa, tỉnh Cao Bằng.
cao tốc đồng đăng trà lĩnh
Dự án đầu tư xây dựng tuyến cao tốc Đồng Đăng (tỉnh Lạng Sơn) - Trà Lĩnh (tỉnh Cao Bằng) giai đoạn 1 sẽ được triển khai theo hình thức PPP, dự kiến lựa chọn nhà đầu tư từ quý III/2023.

 

UBND tỉnh Cao Bằng vừa có Quyết định số 1199/QĐ – UBND phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng tuyến cao tốc Đồng Đăng (tỉnh Lạng Sơn) - Trà Lĩnh (tỉnh Cao Bằng) theo hình thức PPP (giai đoạn 1).

Dự án có điểm đầu (Km0+00) tại nút giao khu vực cửa khẩu Tân Thanh, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn; điểm cuối giai đoạn 1 tại Km93+350 điểm giao với Quốc lộ 3 thuộc xã Chí Thảo, huyện Quảng Hoà, tỉnh Cao Bằng. Tổng chiều dài Dự án (giai đoạn 1) khoảng 93,35 km đi qua địa bàn các huyện Văn Lãng, Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn; huyện Thạch An và Quảng Hòa, tỉnh Cao Bằng.

Trong giai đoạn 1, tuyến cao tốc được thiết kế theo tiêu chuẩn TCVN 5729-2012, vận tốc thiết kế 80 km/h, với bề rộng mặt cắt ngang nền đường 17m đối với các đoạn thông thường và đối với các đoạn khó khăn bề rộng mặt cắt ngang nền đường 13,5m. Mặt cắt ngang giai đoạn 1 thiết kế bố trí lệch về phía bên phải mặt cắt ngang giai đoạn hoàn chỉnh; đảm bảo tối ưu, hiệu quả, kinh tế - kỹ thuật, thuận lợi khi thực hiện giai đoạn 2 (chiều rộng nền đường 17m).

Trên tuyến bố trí 7 nút giao và 1 điểm ra vào cao tốc; 4 trạm dừng nghỉ; 7 trạm thu phí; hệ thống giao thông thông minh (ITS) đồng bộ.

Diện tích sử dụng đất của Dự án trong giai đoạn 1 (Km0+000 đến Km93+350) là khoảng 572,77 ha, trong đó tỉnh Lạng Sơn khoảng 312,01 ha; tỉnh Cao Bằng khoảng 260,76 ha.

Tổng mức đầu tư của Dự án (giai đoạn 1) là 14.331,618 tỷ đồng, trong đó vốn do nhà đầu tư huy động (gồm vốn chủ sở hữu, vốn vay và các nguồn vốn huy động khác) là 7.751,618 tỷ đồng, chiếm 54,09% tổng mức vốn đầu tư; vốn Nhà nước tham gia trong Dự án 6.580 tỷ đồng, chiếm 45,91% tổng mức vốn đầu tư, gồm ngân sách Trung ương 2.500 tỷ đồng, gân sách địa phương 4.080 tỷ đồng.

Để hoàn vốn, nhà đầu tư sẽ được quyền thu phí kín trên toàn tuyến cao tốc với 7 trạm thu phí gồm 1 trạm đặt trên tuyến chính và 6 trạm thu phí đặt trên các tuyến nhánh tại các nút giao và điểm ra vào cao tốc, phù hợp với hình thức thu phí tự động không dừng.

Giá vé trên trên tuyến cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh với hình thức thu phí kín, năm cơ sở 2026 mức giá vé 5 nhóm phương tiện lần lượt là: 2.100 - 3.000 - 3.700 - 6.000 - 8.100 (đồng/km), định kỳ 3 năm điều chỉnh tăng 15%/lần.

UBND tỉnh Cao Bằng dự kiến tiến hành chuẩn bị đầu tư, thực hiện Dự án từ năm 2020, hoàn thành năm 2025 và đưa và khai thác, vận hành từ năm 2026, trong đó, thời gian tổ chức lựa chọn nhà đầu tư là từ quý III/2023.

Dự án đầu tư xây dựng tuyến cao tốc Đồng Đăng (Lạng Sơn) - Trà Lĩnh (Cao Bằng) được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) tại Quyết định số 1212/QĐ-TTg và được điều chỉnh chủ trương đầu tư theo Quyết định số 20/QĐ-TTg ngày 16/1/2023.

Toàn tuyến cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh dài 115 km, tổng mức đầu tư dự kiến hơn 20.900 tỷ đồng, trong đó đoạn đi qua tỉnh Lạng Sơn dài 52 km, đoạn qua tỉnh Cao Bằng dài 63 km. Dự án được phân kỳ đầu tư theo hai giai đoạn. Giai đoạn một từ nay đến năm 2025, đầu tư khoảng 93 km từ Lạng Sơn đến huyện Quảng Hòa (Cao Bằng). Giai đoạn hai sẽ đầu tư tiếp khoảng 22 km đến cửa khẩu Trà Lĩnh (Cao Bằng).

Hiện, quãng đường từ Hà Nội đến Cao Bằng dài 280 km, ôtô di chuyển mất 5-6 giờ. Sau khi các tuyến cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng, Đồng Đăng - Trà Lĩnh hoàn thành, nối thông với cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn hiện nay, thời gian di chuyển từ Hà Nội đến Cao Bằng sẽ rút ngắn xuống còn 2,5-3 giờ.

 

Khánh Vy