CĐCTVN phát động chiến dịch thi đua cao điểm 40 ngày trong Chương trình 01 triệu sáng kiến

Công đoàn Công Thương Việt Nam (CĐCTVN) đã ban hành công văn số 160/CĐCT-CSPL&QHLĐ ngày 27/4/2022 về việc phát động chiến dịch thi đua cao điểm 40 ngày. Thời gian thực hiện từ ngày ban hành văn bản đến hết ngày 31/5/2022.

Thực hiện Công văn số 3390/TLĐ-VP ngày 21/4/2022 của Tổng LĐLĐVN về phát động Chiến dịch thi đua cao điểm 40 ngày trong Chương trình “01 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid- 19” và Chỉ thị liên tịch số 01/CTLT-BCT-CĐCTngày 10/01/2022 của Bộ Công Thương - Công đoàn Công Thương Việt Nam về việc tổ chức các phong trào thi đua năm 2022 và chuẩn bị kỷ niệm 71 năm ngày thành lập ngành Công Thương (14/5/1951 – 19/5/2022), Công đoàn Công Thương Việt Nam (CĐCTVN) đã ban hành công văn số 160/CĐCT-CSPL&QHLĐ ngày 27/4/2022 về việc phát động chiến dịch thi đua cao điểm 40 ngày. Thời gian thực hiện từ ngày ban hành văn bản đến hết ngày 31/5/2022.

Theo đó, CĐCTVN đề nghị Công đoàn cấp trên cơ sở và Công đoàn cơ sở trực thuộc tích cực hưởng ứng nhiệt tình, trách nhiệm cao hơn nữa của đoàn viên công đoàn, người lao động tại các đơn vị, góp phần hoàn thành chỉ tiêu giai đoạn 1 của Chương trình.

Công đoàn Công Thương Việt Nam đề nghị các cấp Công đoàn phát động “Chiến dịch cao điểm 40 ngày” với mục tiêu thi đua hoàn thành chỉ tiêu cao nhất do TLĐLĐVN giao, các sáng kiến đăng ký trên hệ thống phần mềm trực tuyến với một số yêu cầu sau:

- Công đoàn các đơn vị trực thuộc nghiên cứu tổ chức “Tuần cao điểm”, “Tháng cao điểm” để động viên đoàn viên, người lao động phát huy sáng kiến, cải tiến, cập nhập trên hệ thống phần mềm của Chương trình.

- Các cấp công đoàn đẩy mạnh truyền thông cho Chương trình, tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của Chương trình, các mô hình mới, cách làm sáng tạo, những câu chuyện về sáng kiến, các sáng kiến tiêu biểu; tập trung tuyên truyền trên trang mạng xã hội gần gũi với đoàn viên, người lao động cùng với khẩu hiệu “Tự hào trí tuệ lao động Việt Nam”.

- Người đứng đầu công đoàn các cấp thể hiện tinh thần quyết tâm, tập trung chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra, giám sát triển khai Chương trình; phân công cụ thể nhiệm vụ gắn với trách nhiệm lãnh đạo phụ trách, tham mưu, hướng dẫn triển khai các nội dung liên quan đến Chương trình.

- Xây dựng sự ủng hộ, đồng thuận, phát huy hiệu quả trong công tác phối hợp, tạo điều kiện của thủ trưởng cơ quan, đơn vị và người sử dụng lao động trong doanh nghiệp cho Chương trình.

- Thành lập, phát huy vai trò của Tổ hỗ trợ sáng kiến của công đoàn các cấp (nhất là tại công đoàn cơ sở) trong công tác tham mưu, hướng dẫn, giúp đỡ đoàn viên tham gia nộp sáng kiến, quản lý, tổng hợp và thực hiện nhiệm vụ quản trị sáng kiến của các đơn vị; có cơ chế phù hợp, tạo điều kiện và động viên cán bộ trong Tổ hỗ trợ sáng kiến hoàn thành tốt nhiệm vụ.

- Đưa chỉ tiêu thực hiện Chương trình vào nội dung xếp loại thi đua của các cấp công đoàn; đánh giá, kiểm điểm thực hiện tại giao ban tuần, tháng tại Công đoàn các đơn vị.

- Nghiên cứu các giải pháp sáng tạo, phù hợp với điều kiện thực tiễn và đặc thù của đơn vị, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai, đặc biệt là khó khăn của đoàn viên, người lao động trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài khi tham gia đăng tải sáng kiến.

- Trong giai đoạn này, tập trung huy động sự tham gia và sáng kiến của đoàn viên, người lao động khu vực sản xuất, kinh doanh; cán bộ, công chức, viên chức.

- Công đoàn Công Thương Việt Nam sẽ tổ chức biểu dương, khen thưởng kịp thời, cho những đơn vị có nhiều đoàn viên, người lao động gửi sáng kiến tham gia Chương trình.

CĐCTVN đề nghị Công đoàn cấp trên cơ sở và công đoàn cơ sở trực thuộc khẩn trương triển khai “Chiến dịch cao điểm 40 ngày” với các nội dung cụ thể, đảm bảo hoàn thành và phấn đấu hoàn thành vượt mức chỉ tiêu giai đoạn 1 của Chương trình “01 triệu sáng kiến, nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid – 19” do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động và chào mừng  71 năm ngày Truyền thống Ngành Công Thương (14/5/1951 – 14/5/2022).