Công đoàn EVNGENCO 3 tổ chức thành công Hội nghị tổng kết công tác Công đoàn năm 2021

Công đoàn Tổng công ty Phát điện 3 (EVNGENCO3) vừa tổ chức thành công Hội nghị tổng kết phong trào công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) và hoạt động Công đoàn năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022.
Toàn cảnh Hội nghị
Toàn cảnh Hội nghị

Thay mặt BCH Công đoàn Tổng công ty Phát điện 3, ông Vũ Quang Sáng - Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty trình bày báo cáo tổng kết phong trào CNVCLĐ và hoạt động Công đoàn năm 2021.

Năm 2021, trong điều kiện diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Công đoàn Tổng công ty đã phối hợp với chuyên môn tuyên truyền, vận động đoàn viên, NLĐ hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh; thực hiện tốt công tác chăm lo cho đoàn viên, NLĐ, công tác; triển khai nhiều hoạt động an sinh xã hội thiết thực, ý nghĩa.

Đ/c Vũ Quang Sáng - Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty trình bày báo cáo tổng kết hoạt động Công đoàn Tổng công ty năm 2021
Đ/c Vũ Quang Sáng - Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty trình bày báo cáo tổng kết hoạt động Công đoàn Tổng công ty năm 2021

Hội nghị đã nghe báo cáo tham luận, đóng góp của các công đoàn cơ sở, nhằm làm phong phú hơn các hoạt động của Công đoàn trong toàn Tổng công ty, tiêu biểu như: “Công đoàn Công ty Dịch vụ sửa chữa các nhà máy điện EVNGENCO3 (EPS) - Công đoàn tham gia cùng chuyên môn triển khai thực hiện chủ đề chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động công đoàn”; “Công đoàn Công ty Nhiệt điện Vĩnh Tân - Hoạt động văn hóa, thể thao và đảm bảo môi trường xanh - sạch - đẹp”; “Công đoàn Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Bà - Công đoàn phối hợp với chuyên môn chăm lo đời sống cho người lao động và các hoạt động nhân kỷ niêm 50 năm thành lập Công ty”.

Hội nghị đã nhận được ý kiến phát biểu của ông Lê Văn Danh - Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Tổng công ty. Ông Danh đã biểu dương những thành tích đạt được của Công đoàn Tổng công ty trong năm 2021 và đề nghị Công đoàn tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được, phối hợp với chuyên môn thúc đẩy hơn nữa phong trào CNVCLĐ; tuyên tuyền, vận động đoàn viên và người lao động vượt lên khó khăn phấn đấu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị được giao trong năm 2022.

Đ/c Lê Văn Danh - Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Tổng công ty phát biểu tại Hội nghị
Đ/c Lê Văn Danh - Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng  Giám đốc Tổng công ty phát biểu tại Hội nghị

Hội nghị vinh dự đón tiếp và được nghe những ý kiến chỉ đạo của ông Lương Bá Thanh - Phó Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam. Ông Thanh đã ghi nhận và đánh giá cao hoạt động của Công đoàn Tổng công ty trong năm qua; đồng thời có những chỉ đạo, định hướng cho hoạt động Công đoàn Tổng công ty trong thời gian tới.

Phó Chủ tịch Công đoàn nhấn mạnh các hoạt động công đoàn cần bám sát trọng tâm mục tiêu nhiệm vụ SXKD của chuyên môn để cùng phối hợp thực hiện tốt nhiệm vụ được giao và cần tiếp tục đẩy mạnh công tác đào tạo, công tác chăm lo cho đoàn viên và người lao động, các hoạt động phong trào… để thực sự thu hút người lao động và hướng về cơ sở và tập trung tốt công tác tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội Công đoàn EVNGENCO 3.

Đ/c Lương Bá Thanh - Phó Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị
Đ/c Lương Bá Thanh - Phó Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam và Phó Bí thư Đảng ủy - Tổng Giám đốc ENVGENCO 3, ông Vũ Quang Sáng - Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty hứa sẽ cố gắng, nỗ lực hết mình thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; tiếp tục động viên đoàn viên và người lao động hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong năm 2022 của EVNGENCO 3 và Công đoàn Tổng công ty.

Tại Hội nghị, đã biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn trong Công đoàn Tổng công ty; công bố các quyết định khen thưởng và trao trặng Bằng khen của BCH Liên đoàn Lao động Việt Nam; Cờ thi đua, Bằng khen của BCH Công đoàn Điện lực Việt Nam; Giấy khen của BCH Công đoàn EVNGENCO 3 cho các tập thể, cá nhân của Công đoàn Tổng Công ty và các CĐCS trực thuộc.

Một số hình ảnh khen thưởng tại Hội nghị:

Trao tặng Bằng khen Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho Công đoàn Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ
Trao tặng Bằng khen Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho Công đoàn Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ
Trao tặng Cờ của Công đoàn ĐLVN cho Công đoàn Cơ quan Tổng công ty (toàn diện) và Công đoàn Công ty Nhiệt điện Vĩnh Tân (chuyên đề “Văn hóa, Thể thao”
Trao tặng Cờ của Công đoàn ĐLVN cho Công đoàn Cơ quan Tổng công ty (toàn diện) và Công đoàn Công ty Nhiệt điện Vĩnh Tân chuyên đề “Văn hóa, Thể thao”
Các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc được khen thưởng tại Hội nghị
Các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc được khen thưởng tại Hội nghị
Các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc được khen thưởng tại Hội nghị
Các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc được khen thưởng tại Hội nghị
Mạnh Hùng