Công đoàn EVNGENCO1: Nhiều hoạt động thiết thực trong Tháng Công nhân và Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2022

Với phương châm không để bất cứ người lao động nào gặp khó khăn, thời gian vừa qua, Công đoàn các cấp trong EVNGENCO1 đã luôn chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của người lao động.

Bám sát chủ đề “Công nhân Việt Nam - Tiên phong, sáng tạo, trách nhiệm, an toàn, thích ứng” do Tổng liên đoàn lao động Việt Nam phát động, Tháng Công nhân năm 2022 được Công đoàn Tổng công ty Phát điện 1 (EVNGENCO1) và các cấp công đoàn cơ sở tích cực triển khai với nhiều hoạt động chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của đoàn viên, người lao động.

Các hoạt động được Công đoàn EVNGENCO1 bảo đảm thực hiện có trọng tâm, phù hợp với thực tiễn đơn vị và diễn biến dịch bệnh Covid-19. Với phương châm không để bất cứ người lao động nào gặp khó khăn, thời gian vừa qua, Công đoàn các cấp trong EVNGENCO1 đã luôn chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của người lao động.

Tổ chức các chương trình thăm hỏi, tặng quà tại các Công đoàn cơ sở

Công đoàn EVNGENCO1 thăm hỏi, tặng quà tại các Công đoàn cơ sở

Trong Tháng Công nhân năm 2022, Công đoàn EVNGENCO1 đã thăm hỏi, tặng quà đến tập thể người lao động tại 07 Công đoàn cơ sở với tổng số tiền 80 triệu đồng.

Cùng với các hoạt động trong Tháng Công nhân, thực hiện kế hoạch đại hội Công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2022 – 2027, các công đoàn cơ sở của EVNGENCO1 đã đồng loạt tổ chức Đại hội. 8/13 đơn vị đã tổ chức thành công Đại hội Công đoàn cơ sở trong tháng 5, trong khi các đơn vị còn lại sẽ hoàn thành trong tháng 6/2022.

Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, dân chủ, là ngày hội của cán bộ, đoàn viên công đoàn và của tổ chức công đoàn nhằm tổng kết, đánh giá việc thực hiện nghị quyết đại hội công đoàn nhiệm kỳ qua và xây dựng phương hướng hoạt động của nhiệm kỳ mới.

Ban chấp hành Công đoàn khóa mới của các đơn vị cũng đã được bầu ra với những cán bộ tiêu biểu về trí tuệ, phẩm chất, năng lực, uy tín, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo trong tình hình mới, hướng tới thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đề ra.

Biểu dương khen thưởng Người lao động tiêu biểu, An toàn vệ sinh viên giỏi EVNGENCO1 năm 2022

Biểu dương khen thưởng Người lao động tiêu biểu, An toàn vệ sinh viên giỏi EVNGENCO1 năm 2022

Đặc biệt, trong chuỗi hoạt động nhân Tháng công nhân năm 2022, Công đoàn EVNGENCO1 đã phối hợp với chuyên môn tổ chức thành công Hội thi cán bộ an toàn, An toàn vệ sinh viên giỏi với 10 đội thi gồm 50 thí sinh tham gia. Đây là diễn đàn giúp cho mỗi cán bộ làm công tác an toàn, an toàn vệ sinh viên nắm vững những kiến thức cơ bản về an toàn vệ sinh lao động để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, qua đó góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của mạng lưới an toàn vệ sinh viên.

Để tôn vinh những người công nhân lao động đạt nhiều thành tích tốt trong công tác, Công đoàn EVNGENCO1 phối hợp cùng chuyên môn tổ chức Lễ biểu dương Người lao động tiêu biểu và An toàn vệ sinh viên giỏi. Hoạt động đã lan tỏa tinh thần hăng say lao động, phát huy sáng kiến trong tập thể người lao động của Tổng công ty.

Công đoàn Công ty CP Nhiệt điện Quảng Ninh thăm, tặng quà người lao động tại Phân xưởng Vận hành

Công đoàn Công ty CP Nhiệt điện Quảng Ninh thăm, tặng quà người lao động tại Phân xưởng Vận hành 

Nhiều sáng kiến có giá trị làm lợi cao, góp phần nâng cao năng suất lao động, nâng cao hiệu quả công tác an toàn, vệ sinh lao động, cải thiện đời sống và môi trường làm việc, cải cách hành chính, nâng cao năng lực quản lý, điều hành, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Bên cạnh đó, hưởng ứng chương trình “Một triệu sáng kiến nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19” do Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức và Công đoàn Điện lực Việt Nam phát động, Công đoàn EVNGENCO1 đã kêu gọi cán bộ, đoàn viên và người lao động đóng góp 206 sáng kiến tham gia chương trình, hoàn thành vượt 160% chỉ tiêu được Công đoàn Điện lực Việt Nam phân bổ (với 206/128 sáng kiến).

Công đoàn Công ty CP Nhiệt điện Quảng Ninh thăm, tặng quà người lao động tại Phân xưởng Vận hành

Công đoàn Công ty CP Nhiệt điện Quảng Ninh thăm, tặng quà người lao động tại Phân xưởng Vận hành 

Ngoài ra, Công đoàn EVNGENCO1 đã yêu cầu công đoàn các cấp chủ động tham mưu, đề xuất với cấp ủy Đảng, chính quyền, phối hợp tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2022 hướng tới đẩy mạnh các phong trào thi đua như: Phong trào “Xanh - Sạch - Đẹp, bảo đảm ATVSLĐ”; tăng cường kiểm soát các nguy cơ, rủi ro và giải pháp cải thiện, điều kiện làm việc, chăm sóc sức khỏe người lao động, hạn chế tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; tổ chức hoạt động kết nối, đảm bảo thu nhập, đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, người lao động.

Các hoạt động thiết thực hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2022 của Công đoàn EVNGENCO1 đã để lại nhiều ấn tượng sâu sắc không chỉ đối với người lao động trong Tổng công ty mà còn tạo sức lan tỏa sâu rộng trong xã hội, thể hiện vai trò tiên phong, tinh thần trách nhiệm của giai cấp công nhân Việt Nam trong thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế, đặc biệt trong giai đoạn phục hồi sau đại dịch Covid -19. 

Trần Thị Việt Hà