Công ty CP Bia Sài Gòn - Miền Trung: Tiết kiệm năng lượng thân thiện với môi trường

Phát động phong trào sáng kiến, cải tiến kỹ thuật về tiết kiệm, ứng dụng các công nghệ, giải pháp kỹ thuật, thiết bị, vật liệu, nguyên liệu đầu vào có hiệu quả sử dụng năng lượng cao … là những giải pháp mà Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Miền Trung đã và đang thực hiện để triệt để tiết kiệm năng lượng.

Trong các nhà máy sản xuất bia, nhiệt, điện, hơi, nước được sử dụng với số lượng rất lớn. Bởi vậy, việc sử dụng năng lượng hiệu quả vừa là trách nhiệm và vừa là ý thức của tất cả các thành viên trong toàn hệ thống các nhà máy của Công ty. Nhiều giải pháp cải tiến, đầu tư, áp dụng công nghệ mới và lao động sáng tạo đã góp phần tiết kiệm năng lượng, cải thiện đáng kể giảm thải nhiệt và chất thải khác ra môi trường.

Nhà máy bia
Toàn cảnh Nhà máy Bia Sài Gòn - Đắc Lắc

Nhà máy Bia Sài Gòn Daklak một trong 03 Nhà máy sản xuất Bia của Công ty tại Daklak đã chọn giải pháp phân tích rủi ro và cơ hội tiết kiệm năng lượng là một trong những công cụ cốt lõi hàng đầu được tiến hành liên tục. Dựa trên hệ thống ISO 50001:2018, trên cơ sở phân tích, hệ thống, loại trừ… đã nhận diện ra hoạt động nào, công đoạn nào  tiêu tốn nhiều năng lượng, cơ hội tái sử dụng năng lượng tại bộ phận, công đoạn nào, từ đó, đưa ra các ý tưởng, chủ trương cho phong trào lao động sáng tạo phát triển thành những giải pháp hữu ích.

Nhiều hoạt động, giải pháp cụ thể đã đạt được kết quả cao như: Đầu tư lắp đặt chương trình đo đếm, kiểm soát năng lượng tiêu hao, thu hồi hơi thứ từ nồi đun sôi; Thay đổi chất đốt từ nhiên liệu than đá, dầu DO… sang sử dụng nhiên liệu biomas; Sử dụng lò hơi đốt đa nhiên liệu; Đầu tư thiết bị làm tinh khiết và thu hồi khí CO2; Đầu tư lắp đặt hệ thống lạnh phân tầng công nghệ tiên tiến, giảm điện năng khoảng 15-20% so với trước khi lắp đặt; Lắp đặt điện mặt trời áp mái với công suất 1MWP lắp đặt trên diện tích gần 10.000 m2 mái kho của Nhà máy Bia Sài Gòn – Daklak đi vào họat động cuối năm 2020; Nhận chuyển giao thiết bị, công nghệ, vận hành đề tài cấp quốc gia từ Viện kinh tế môi trường Bộ Công Thương “Nghiên cứu phát triển và ứng dụng công nghệ khí sinh học tiên tiến phát điện và sử dụng bùn thải sau khi lên men yếm khí để sản xuất phân bón hữu cơ phát triển nông nghiệp sạch tại Daklak”…

Bia Sàigon
Ông Huỳnh Văn Dũng, TGĐ Công ty nhận Cúp Vàng Top Ten Thương hiệu Việt ứng dụng khoa học và công nghệ

Ông Huỳnh Văn Dũng, Tổng giám đốc Công ty cho biết: “Tiết kiệm năng lượng thân thiện với môi trường, gắn liền với cộng đồng luôn là mục tiêu hàng đầu trong hoạt động SXKD. Công ty luôn đưa ra những hành động thiết thực, những thông điệp, những cam kết cụ thể giữa lãnh đạo và người lao động về nhận thức, về trách nhiệm đối với tiết kiệm năng lượng và môi trường xanh”.

Với phương châm hoạt động sản xuất gắn với môi trường, trong 2 năm gần đây tại Nhà máy Bia Sài Gòn – Daklak, định mức tiêu hao các thành phần năng lượng đã giảm đáng kể. Tiêu hao điện từ 120 Kw xuống dưới 100 Kw cho sản xuất 1.000 triệu lít bia; Tiêu hao nước 7 lít chỉ còn 4 lít trên 1 lít bia giảm gần 30% khối lượng nước đã sử dụng trước đây…

Nhiều sáng kiến, cải tiến của người lao động về tiết kiệm năng lượng, giải pháp xanh đã được công nhận và đạt nhiều giải thưởng cao như giải Khuyến khích tại cuộc thi Quản lý năng lượng trong Công nghiệp và Tòa nhà do Bộ công Thương tổ chức. Được bình chọn là đơn vị “Vì môi trường xanh quốc gia” của Hội bảo vệ thiên nhiên và Môi trường Việt Nam; “Giải bạc chất lượng quốc gia” do Thủ tướng Chính phủ trao tặng. Một số đề tài đã đạt được giải cao tại Hội thi Sáng tạo kỹ thuật của tỉnh ĐắkLắk và được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cấp bằng Lao động sáng tạo.

Nguyên Vỵ