Công ty CP Phân đạm và Hoá chất Hà Bắc: Năm 2024, tập trung chăm lo tốt hơn cho người lao động

Ngày 18/6, Công ty CP Phân đạm và Hoá chất Hà Bắc đã tổ chức Hội nghị người lao động năm 2024.
đoàn chủ tịch
Đoàn chủ tịch

Đến dự hội nghị có ông Phùng Quang Hiệp – Thành viên HĐTV, Tổng Giám đốc Tập đoàn Hoá chất Việt Nam, ông Hoàng Mạnh Thắng – Thành viên HĐTV Tập đoàn Hoá chất Việt Nam, ông Nguyễn Huy Thông - Chủ tịch Công đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam.

Sản xuất khởi sắc, tiền lương cho người lao động tăng cao

Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị Người lao động Công ty năm 2023, mục tiêu và các giải pháp thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2024, ông Nguyễn Văn Dũng -  Phó Tổng Giám đốc Công ty cho biết, mặc dù hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 gặp rất nhiều khó khăn, thách thức nhưng với sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, kịp thời của Đảng ủy, Ban lãnh đạo Công ty cùng với sự đồng lòng, nỗ lực của toàn thể CBCNV, Công ty đã tổ chức duy trì sản xuất đạt kết quả tốt với cơ cấu sản phẩm linh hoạt, hợp lý, đáp ứng tốt thị trường. Bên cạnh đó, đẩy mạnh bán sản phẩm Urê trong điều kiện NH3 tiêu thụ khó khăn. Công ty cũng thực hiện tốt công tác sửa chữa máy móc thiết bị đảm bảo cho sản xuất, các chỉ tiêu về sản lượng sản xuất và tiêu thụ quy đổi về Urê đều đạt và vượt kế hoạch năm.

“Năm 2023 là năm thứ 3 liên tiếp Công ty có lãi kể từ năm 2021 với lợi nhuận đạt 858 tỷ đồng. Bên cạnh đó, tiền lương và thu nhập cho CBCNV cũng được nâng cao so với năm 2022, đảm bảo đời sống và giúp người lao động yên tâm làm việc tại Công ty” – ông Nguyễn Văn Dũng chia sẻ.

Cụ thể, về số lao động, tổng số lao động bình quân thực tế năm 2023 là 1.234 người, bằng 92,7% so với Kế hoạch năm và bằng 101,06% so với thực hiện năm 2022. Trong năm 2023, Công ty đã rà soát và ban hành mới hơn 70 quy chế, quy định về hoạt động sản xuất kinh doanh và chức năng nhiệm vụ của các đơn vị trực thuộc phù hợp với thực tế góp phần nâng cao hiệu quả, hiệu lực thi hành.

Năm 2023, tiền lương bình quân của người lao động theo hợp đồng lao động là 8,422 triệu đồng/người/tháng. Tiền lương bình quân thực hiện là 15,961 triệu đồng/người/tháng (bao gồm cả tiền lương làm thêm giờ do lao động thực tế thiếu so với định biên). Tổng quỹ tiền lương thực hiện năm 2023 của người lao động là 252,062 tỷ đồng, bằng 101,4% so với Kế hoạch năm và tăng 6,8% so với năm 2022.

Nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, phát huy sáng kiến, ngay từ đầu năm, Công đoàn và các đoàn thể quần chúng đã phối hợp với chuyên môn tổ chức phát động các phong trào thi đua với mục tiêu là nâng cao năng suất lao động, chất lượng sản phẩm, tiết kiệm chi phí, giảm định mức tiêu hao, chăm lo, cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động phấn đấu hoàn thành toàn diện, vượt mức kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023. Nhiều phong trào thi đua đã mạng lại hiệu quả thiết thực trong sản xuất, công tác.

Năm 2023, đã có 24 đề tài, sáng kiến đăng ký thực hiện, giá trị làm lợi ước đạt hơn 5 tỷ đồng; Giá trị tiết kiệm do giảm định mức tiêu hao đạt trên 90 tỷ đồng. Tổng kết phong trào thi đua năm 2023 toàn Công ty có 1.168 CBCNV đạt danh hiệu Lao động tiên tiến, 69 CBCNV đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở; 12 đơn vị đạt danh hiệu Tập thể Lao động tiên tiến trong đó có 06 đơn vị đạt danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc; 02 tập thể và 07 cá nhân đề nghị Chủ tịch Uỷ ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp tặng Bằng khen, 04 tập thể, 24 lượt CBCNV được Tổng Giám đốc Tập đoàn Hóa chất Việt Nam tặng Giấy khen.

Chăm lo cho đời sống tinh thần người lao động

Bên cạnh việc đảm bảo thu nhập cho người lao động, ông Nguyễn Văn Dũng cho hay, công đoàn Công ty và các đoàn thể quần chúng tiếp tục làm tốt chức năng đại diện, chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; phối hợp thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, thường xuyên quan tâm chăm lo cho cán bộ, đoàn viên, hội viên, người lao động gặp khó khăn, tai nạn lao động; phối hợp với chuyên môn bảo đảm việc làm, cải thiện tiền lương thu nhập và các chế độ, chính sách cho cán bộ, công nhân viên.

ông Nguyễn Văn Dũng
Ông Nguyễn Văn Dũng, Phó tổng giám đốc Công ty: Bên cạnh việc đảm bảo thu nhập cho người lao động, Công đoàn Công ty và các đoàn thể quần chúng tiếp tục làm tốt chức năng đại diện, chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động

Trong năm, các đoàn thể đã thường xuyên phối hợp kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chế độ, chính sách liên quan đến người lao động như: Chế độ tiền lương, BHXH, BHYT, kiểm tra tiêu chuẩn, định lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm bữa ăn giữa giờ, ca 3, độc hại. Đồng thời tiếp tục tuyên truyền, động viên người lao động nỗ lực vượt khó, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đồng hành, gắn bó với Công ty.

Song song với đó, các đoàn thể Công ty tiếp tục tham mưu chỉ đạo tổ chức tốt các hoạt động văn hoá, thể thao truyền thống như Hội khỏe, giải Bơi, giải Cầu lông, giải Quần vợt truyền thống; duy trì hoạt động thường xuyên của 22 câu lạc bộ cầu lông, bóng bàn, cờ vua, cờ tướng của các đơn vị tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho người lao động. Công đoàn Công ty đã tham mưu tổ chức tốt các đoàn Vận động viên của Công ty tham gia các giải thể thao do tỉnh, ngành tổ chức đạt thành tích cao; vừa khẳng định chất lượng của phong trào văn hoá, thể thao của Công ty, vừa góp phần tôn vinh thương hiệu Đạm Hà Bắc.   

Công tác an sinh xã hội tiếp tục được Công ty quan tâm, ngoài việc hỗ trợ, giúp đỡ trực tiếp cho người lao động gặp khó khăn như trợ cấp, trợ giúp, thăm hỏi ốm đau, chia sẻ việc hiếu, hỉ; tặng quà động viên bố mẹ CBCNV cao tuổi, các cháu thiếu niên nhi đồng…. Công ty đã phối hợp tổ chức tốt các hoạt động an sinh - xã hội với các địa phương trên địa bàn giáp ranh và một số đơn vị trong Tập đoàn Hoá chất Việt Nam. Tổng số tiền đã chi cho các hoạt động xã hội từ thiện trong năm là gần 600 triệu đồng.

Năm 2024, phấn đấu tổng doanh thu 4.720,4 tỷ đồng

Năm 2024, ông Nguyễn Văn Dũng chia sẻ, Công ty CP Phân đạm Hà Bắc phấn đấu tập trung cao trong công tác quản trị, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, phấn đấu hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2024 được giao.

Cụ thể, giá trị sản xuất công nghiệp theo giá thị trường đạt 4.667,1 tỷ đồng, tương đương 110,7% so với cùng kỳ; Tổng doanh thu 4.720,4 tỷ đồng, tương đương 106,7% so với cùng kỳ.

Đối với công tác lao động, tiền lương, bố trí sắp xếp, điều động lao động đảm bảo phục vụ tốt nhu cầu sản xuất của Công ty, đối với những cương vị sản xuất thiếu lao động trong thời gian chưa tuyển được lao động bổ sung tiếp tục bố trí lao động làm thêm giờ và thanh toán lương thêm giờ theo quy định. Đồng thời, tiếp tục triển khai áp dụng chuyển đổi số trong công tác quản lý lao động và tiền lương của Công ty.

“Công ty cũng phấn đấu tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua và hoạt động của các đoàn thể nhằm quan tâm chăm lo tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động” – ông Nguyễn Văn Dũng khẳng định. Đồng thời cho biết, doanh nghiệp sẽ tham gia có trọng tâm một số hoạt động của Tỉnh Bắc Giang, Tập đoàn Hoá chất Việt Nam phù hợp với điều kiện thực tế và đảm bảo hiệu quả thiết thực.

ông Phùng Quang Hiệp
Ông Phùng Quang Hiệp, Tổng giám đốc Tập đoàn Hóa chất Việt Nam nhấn mạnh: Người lao động là cốt lõi của công ty, nên Đạm Hà Bắc phải hết sức quan tâm và chăm lo đời sống người lao động

 

Phát biểu tại hội nghị, ông Phùng Quang Hiệp đánh giá cao nỗ lực của doanh nghiệp trong việc khắc phục khó khăn, hoàn thành mục tiêu sản xuất kinh doanh đã đề ra. Trong đó đặc biệt là đã xây dựng, trình Tập đoàn báo cáo Thủ tướng phê duyệt Quyết định số 118/QĐ-TTg ngày 19/12/2023 Đề án tái cơ cấu doanh nghiệp, tạo khí thế phấn khởi cho tập thể cán bộ, công nhân viên, đồng thời hứa hẹn sự khởi đầu phát triển mới của Đạm Hà Bắc. Đây là cơ sở quan trọng cho việc phát triển doanh nghiệp những năm tiếp theo.

Năm 2024, trong điều kiện khó khăn còn bủa vây, ông Phùng Quang Hiệp đề nghị doanh nghiệp phải nhìn nhận rõ nét những thuận lợi, khó khăn chủ quan và khách quan để tận dụng thời cơ, hoàn thành các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh đã đề ra. Trong đó, lưu ý việc giá bán năm nay có thể tốt hơn năm ngoái, đây là điều kiện rất quan trọng. Phân bón là mặt hàng chiếm tỷ lệ cao trong doanh thu của Tập đoàn Hoá chất Việt Nam, nên Đạm Hà Bắc phải nỗ lực để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, đóng góp chung vào hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn.

Ông Phùng Quang Hiệp cũng lưu ý doanh nghiệp cần hạn chế tối đa việc dừng máy do điều kiện chủ quan. Đồng thời, đa dạng hoá sản phẩm phân bón. Đầu tư công nghệ nâng cao chất lượng sản phẩm để chinh phục thị trường, mở rộng ra xuất khẩu. Từ đó nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, giúp doanh nghiệp có dư địa chăm lo cho đời sống người lao động tốt hơn.

“Bên cạnh đó, người lao động là cốt lõi của công ty, nên Đạm Hà Bắc phải hết sức quan tâm và chăm lo đời sống người lao động” – ông Phùng Quang Hiệp lưu ý.

ông Nguyễn Đức Ninh
Ông Nguyễn Đức Ninh, Tổng giám đốc Công ty giải đáp các ý kiến, kiến nghị của người lao động tại Hội nghị

Tại hội nghị, ông Nguyễn Đức Ninh - Tổng Giám đốc Công ty đã giành thời gian  giải đáp kiến nghị của người lao động.

Hội nghị tiến hành Bầu Ban Thanh tra Nhân dân nhiệm kỳ 2024- 2025; bầu thành viên đối thoại định kỳ năm 2024.

thỏa ước lao động tập thể
Ông Nguyễn Đức Ninh, Tổng giám đốc Công ty và ông Phạm Ngọc Thảo, Chủ tịch Công đoàn Công ty ký Thỏa ước lao động tập thể năm 2024 tại Hội nghị

Trong không khổ hội nghị diễn ra Lễ ký kết Thoả ước Lao động tập thể năm 2024. Kết thúc hội nghị, Nghị quyết Hội nghị đã được thông qua.

Một số hình ảnh khen thưởng tại Hội nghị:

đạm hà bắc 1

 

đạm hà bắc 2

 

đạm hà bắc 3

 

Trần Bản