Công ty CP Tiên Hưng: Điểm sáng trong phong trào “Xanh - Sạch - Đẹp"

Thời gian qua, cùng với việc chăm lo, bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho đoàn viên, người lao động, Công đoàn Công ty CP Tiên Hưng đã đẩy mạnh phong trào “Xanh - sạch - đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động”.

Những hoạt động thiết thực đã góp phần cải thiện điều kiện làm việc, hạn chế và ngăn ngừa nguy cơ gây tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho người lao động.

Đa dạng hóa tuyên truyền về phong trào

Với 3.900 đoàn viên Công đoàn hoạt động tại 3 tổ chức Công đoàn bộ phận. hằng năm, Công đoàn Công ty CP Tiên Hưng phối hợp xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện phong trào Xanh - Sạch - Đẹp, đảm bảo An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và phát động tới toàn bộ người lao động trong đơn vị, định kỳ 6 tháng sơ kết và tổng kết thực hiện phong trào vào cuối năm. Đồng thời, tổ chức thương lượng với người sử dụng lao động ký kết và thực hiện thỏa ước lao động tập thể có nội dung về ATVSLĐ.

Công đoàn và doanh nghiệp đã tăng cường công tác tự kiểm tra việc chấp hành các quy định ATVSLĐ gắn với các đợt thi đua nhân dịp các ngày kỷ niệm, Tháng Công nhân, Tháng ATVSLĐ, các ngày lễ lớn trong năm.

Công ty CP Tiên Hưng
Một góc Công ty CP Tiên Hưng

Các hình thức tuyên truyền về An toàn lao động, vệ sinh lao động đã được thực hiện sáng tạo, thiết thực thông qua việc hình thành các tổ điểm an toàn lao động lồng ghép trang trí tranh cổ động, áp phích, tờ rơi, hệ thống loa truyền thanh của Công ty, cấp phát tài liệu quy định về quy trình làm việc an toàn tại tất cả hệ thống nhà xưởng, kho tàng, địa điểm làm việc, máy móc thiết bị có quy định nghiêm ngặt về ATVSLĐ....

Mỗi công nhân trong giờ nghỉ giữa ca cũng có thể tìm hiểu kiến thức đảm bảo ATVSLĐ, góp phần tích cực vào việc cải thiện môi trường, điều kiện lao động, ngăn ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

Tiên Hưng
Công ty CP Tiên Hưng trồng cây, xây dựng vườn hoa, cây cảnh phù hợp với khuôn viên của đơn vị

Các cấp Công đoàn đã tổ chức tuyên truyền, giáo dục tới công nhân lao động và quần chúng nâng cao nhận thức, thấy được sự cần thiết phải làm cho môi trường "Xanh - Sạch - Đẹp, bảo đảm ATVSLĐ ". Xây dựng chương trình, kế hoạch và biện pháp để cải thiện điều kiện và môi trường lao động, trồng cây, xây dựng vườn hoa, cây cảnh phù hợp với khuôn viên của đơn vị.

Trang bị kiến thức an toàn vệ sinh lao động

Ông Phạm Tuấn Anh - Tổng Giám đốc Công ty CP Tiên Hưng cho biết: Để thực hiện hiệu quả phong trào thi đua “ Xanh - Sạch - Đẹp, đảm bảo ATVSLĐ”, Công ty đã thành lập Hội đồng Bảo hộ lao động, có quy chế phân công, phân cấp trách nhiệm bảo hộ lao động, thành lập và kiện toàn bộ máy làm công tác bảo hộ lao động.

Phòng bảo hộ lao động gồm 3 người trong đó có 2 người chuyên trách và 01 bán chuyên trách, thường xuyên định kỳ theo kế hoạch kiểm tra tình hình thực hiện công tác ATVSLĐ tại các đơn vị, phân công cán bộ theo dõi công tác ATVSLĐ, bộ phận y tế thường xuyên đi kiểm tra vệ sinh tại các đơn vị, hàng ngày lưu mẫu thực phẩm tại Nhà ăn đầy đủ theo quy định, cung cấp các tủ thuốc tại các phân xưởng sản xuất, kho tàng, nhà xưởng và các bộ phận. Tổ chức và hoạt động của mạng lưới an toàn vệ sinh viên với tổng số 65 người, phụ cấp 100.000 đồng/người/tháng nằm tại các đơn vị sản xuất và các bộ phận thành viên.

Ông Phạm Tuấn Anh - Tổng Giám đốc Công ty CP Tiên Hưng
Ông Phạm Tuấn Anh - Tổng Giám đốc Công ty CP Tiên Hưng

Ngoài ra, Công ty cũng xây dựng kế hoạch bảo hộ lao động, chương trình huấn luyện an toàn lao động, trong đó có dự kiến số lớp, số người được huấn luyện, đối tượng huấn luyện theo quy định, kinh phí cho công tác bảo hộ lao động trong năm... Xây dựng nội quy, quy trình vận hành các máy, thiết bị….

Hồ sơ đăng kiểm các máy có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động (số lượng máy, thiết bị); có quy chế cấp phát phương tiện bảo vệ cá nhân và số người được cấp phát; số người được khám sức khỏe định kỳ, khám phát hiện bệnh nghề nghiệp.... tiến hành kiểm định thiết bị có quy định nghiêm ngặt về an toàn lao động, hiệu chỉnh thiết bị.

Công ty CP Tiên Hưng với chiến dịch “Ngày chủ nhật xanh”  Tổ chức ra quân dọn dẹp vệ sinh môi trường, thu gom rác thải, sắp xếp kẻ vẽ lại các lán để xe trong toàn Công ty với mục đích lan tỏa tới tất cả mọi người cùng tham gia chung tay bảo vệ môi trường, góp phần gìn giữ môi trường nơi làm việc “Xanh – Sạch – Đẹp” cả trong sản xuất và môi trường ngoại cảnh.
Với chiến dịch “Ngày chủ nhật xanh”  Công ty CP Tiên Hưng tổ chức ra quân dọn dẹp vệ sinh môi trường, thu gom rác thải, sắp xếp kẻ vẽ lại các lán để xe trong toàn Công ty với mục đích lan tỏa tới tất cả mọi người cùng tham gia chung tay bảo vệ môi trường, góp phần gìn giữ môi trường nơi làm việc “Xanh – Sạch – Đẹp” cả trong sản xuất và môi trường ngoại cảnh

Công ty cũng tổ chức đào tạo định kỳ về an toàn cháy nổ cho toàn bộ cán bộ công nhân viên Công ty; diễn tập Phòng cháy chữa cháy - Cứu nạn cứu hộ 1 năm 2 lần có sự tham gia của công an Phòng cháy chữa cháy - Cứu nạn cứu hộ cấp tỉnh; đội Phòng cháy chữa cháy - Cứu nạn cứu hộ của đơn vị được huấn luyện định kỳ theo quy định của luật ATVSLĐ; mời đại diện phòng cảnh sát chữa cháy về kiểm tra công tác Phòng cháy chữa cháy - Cứu nạn cứu hộ và các thiết bị phòng cháy chữa cháy của Công ty.

Thường xuyên tiến hành kiểm tra, cải tạo, sửa chữa, mua sắm các trang thiết bị phục vụ công tác ATVSLĐ tại các bộ phận, công trình, khu vực, nguy hiểm, có nguy cơ gây sự cố, tai nạn lao động. Kiểm tra nội bộ các thiết bị báo cháy, chữa cháy; mua sắm, bảo dưỡng định kỳ các thiết bị, trang thiết bị phòng cháy chữa cháy, hệ thống báo cháy và chữa cháy, tủ trung tâm báo cháy, máy bơm cấp nước và chữa cháy. Kiểm tra hệ thống chống sét, chống rò điện; kiểm tra định kỳ hệ thống đèn thoát hiểm, tủ điện các loại, máy nén khí, máy phát điện....  

Công ty CP Tiên Hưng định kỳ mở lớp huấn luyện An ninh – Phòng cháy chữa cháy – Cứu hộ cứu nạn – Cứu thương.
Công ty CP Tiên Hưng định kỳ mở lớp huấn luyện An ninh – Phòng cháy chữa cháy – Cứu hộ cứu nạn – Cứu thương

Cùng với đó, là các biện pháp về kỹ thuật vệ sinh lao động, phòng chống độc hại, cải thiện điều kiện lao động, bảo vệ môi trường như: Tổ chức 8 lớp huấn luyện về công tác an toàn lao động, số người tham gia huấn luyện là 2.600 người. Thường xuyên tiến hành kiểm tra việc thực hiện công tác ATVSLĐ; tổ chức các lớp đào tạo công nhân mới về công tác ATVSLĐ; lập kế hoạch cử người đúng đối tượng theo quy định tham gia các lớp đào tạo ATVSLĐ.

Giám sát môi trường lao động bên trong và bên ngoài nhà máy, thực hiện đào tạo sơ cấp cứu cho công nhân lao động; xét nghiệm nước uống định kỳ hàng quý, thực hiện thu gom và vận chuyển rác thải sinh hoạt, công nghiệp, nguy hại; hợp đồng cung cấp thực phẩm cho nhà ăn

Tạo dựng môi trường làm việc an toàn và lành mạnh

Đặc biệt, Công đoàn và Công ty đã thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về chế độ ATVSLĐ như trang cấp phương tiện bảo vệ cá nhân gồm đồng phục cho công nhân và các đồ bảo hộ khác như “khẩu trang, dây an toàn, mặt nạ phòng độc, nút tai chống ồn, găng tay sắt…”.

Khám sức khỏe định kỳ cho toàn thể cán bộ công nhân viên 1 năm 2 lần (6 tháng 1 lần); thời giờ làm việc, nghỉ ngơi đúng theo chế độ nhà nước qui định, chế độ đối với lao động nữ như trợ cấp vệ sinh phụ nữ, hỗ trợ gửi trẻ; lao động nữ có thai từ 7 tháng trở lên đi làm 7 tiếng và có ghế tựa để ngồi làm, trợ cấp tiền đẻ cho lao động nữ.

Công ty CP Tiên Hưng phối hợp với Bệnh viện Dệt may Việt Nam tổ chức Khám sức khỏe định kỳ cho toàn thể người lao động đang làm việc tại Công ty
Công ty CP Tiên Hưng phối hợp với Bệnh viện Dệt may Việt Nam tổ chức Khám sức khỏe định kỳ cho toàn thể người lao động đang làm việc tại Công ty

Hàng tuần Ban ATVSLĐ đi kiểm tra việc thực hiện công tác an toàn vệ sinh lao động tại các đơn vị đưa ra những nhận xét và kiến nghị và biện pháp khắc phục; Giải quyết ngay các kiến nghị của công nhân lao động về ATVSLĐ. Thực hiện thống kê, báo cáo tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; sơ tổng kết, báo cáo gửi lên cấp trên 6 tháng gửi 1 lần lên Sở Lao động Thương binh và Xã hội Tỉnh Hưng Yên...

hằng năm tổ chức hội nghị người lao động, đối thoại với người lao động.
Hằng năm Công ty CP Tiên Hưng tổ chức hội nghị người lao động, đối thoại với người lao động

Bên cạnh đó, Công đoàn phối hợp với người sử dụng lao động tham gia xây dựng nội quy lao động, thỏa ước lao động tập thể, thang bảng lương; tổ chức các phong trào thi đua lao động sản xuất, vệ sinh môi trường, nhà xưởng xanh - sạch - đẹp…; kiểm tra công tác an toàn vệ sinh thực phẩm tại bếp ăn Công ty. Xây dựng qui chế dân chủ trong Công ty, hằng năm tổ chức hội nghị người lao động, đối thoại với người lao động.

Công ty liên tục cải thiện điều kiện làm việc, chăm lo đến đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động
Công ty CP Tiên Hưng liên tục cải thiện điều kiện làm việc, chăm lo đến đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động

Đánh giá chung về kết quả hoạt động trong công tác ATVSLĐ, ông Đỗ Văn Thuần - Chủ tịch Công đoàn Công ty CP Tiên Hưng cho biết: Công tác ATVSLĐ đã đảm bảo tốt nhất về cải thiện điều kiện lao động, môi trường làm việc, cảnh quan, môi trường cho toàn thể nhà máy; đáp ứng mọi điều kiện tiêu chuẩn của các khách hàng đánh giá và quy định của luật ATVSLĐ. Ngoài ra, sức khỏe người lao động luôn được nâng cao, không để xảy ra tại nạn lao động và bệnh nghề nghiệp, đảm bảo an toàn tính mạng cho người lao động và sự phát triển bền vững của đơn vị. 

Công ty CP Tiên Hưng
Nhiều năm qua và năm 2024 Công ty CP Tiên Hưng đã được vinh danh trong Chương trình bình chọn “Doanh nghiệp tiêu biểu vì người lao động” toàn quốc

Chính vì thế trong nhiều năm qua và năm 2024 Công ty CP Tiên Hưng đã được vinh danh trong Chương trình bình chọn “Doanh nghiệp tiêu biểu vì người lao động” toàn quốc.

Hoàng Dương