Công ty TNHH MTV Apatit Việt Nam: Năm 2023, phấn đấu thu nhập người lao động đạt 17,35 triệu/tháng

Năm 2023, Công ty TNHH MTV Apatit Việt Nam phấn đấu đạt nhiều chỉ tiêu sản xuất kinh doanh quan trọng. Trong đó, nỗ lực để thu nhập người lao động đạt 17,35 triệu đồng/người/tháng.

aptit

Nhiều chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch, thu nhập người lao động tăng cao

Trong 2 ngày 29 và 30/3, tại Lào Cai, Công ty TNHH MTV Apatit Việt Nam đã tổ chức Hội nghị Đại biểu người lao động năm 2023.

Đến dự Hội nghị có ông Phùng Quang Hiệp - Phó Bí thư Đảng uỷ, Thành viên HĐTV, Tổng Giám đốc Tập đoàn Hoá chất Việt Nam; ông Nguyễn Huy Thông – Chủ tịch Công đoàn Công nghiệp Hoá chất Việt Nam; bà Nguyễn Minh Thái – Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Lào Cai; Về phía Công ty có ông Nguyễn Văn Đông, Chủ tịch HĐTV; ông Nguyễn Thanh Hà, Tổng giám đốc và 223 đại biểu đại diện cho gần 2.000 người lao động.

Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng, đời sống năm 2022; Mục tiêu, nhiệm vụ và định hướng năm 2023, ông Nguyễn Văn Sơn - Phó Tổng giám đốc Công ty cho biết, năm 2022, dịch bệnh Covid 19 tiếp tục diễn biến phức ảnh hưởng tiêu cực đến tất cả các lĩnh vực kinh tế - đời sống xã hội.

Bên cạnh đó, tình hình an ninh, chính trị thế giới có nhiều diễn biến phức tạp ảnh hưởng tiêu cực đến nền kinh tế toàn cầu, nhiều ngành sản xuất bị đình trệ, lưu thông hàng hóa bị giãn đoạn, giá cả nguyên vật liệu biến động khó lường.

ong nguyen van son
Ông Nguyễn Văn Sơn, Phó Tổng giám đốc Công ty báo cáo tại Hội nghị

Về phía Công ty, công tác đền bù giải phóng mặt bằng, đất đai vẫn gặp nhiều khó khăn vướng mắc ảnh hưởng đến tiến độ các dự án khai thác quặng. Một số dự án đã không huy động được vào sản xuất theo đúng kế hoạch, dẫn đến thiếu việc làm cục bộ ở một số đơn vị, thiếu tài nguyên phục vụ sản xuất theo kế hoạch…

Do đó, trong năm 2022, sản lượng sản xuất và tiêu thụ các sản phẩm không đạt kế hoạch và mục tiêu nghị quyết Hội nghị  Đại biểu NLĐ năm 2022 đồng thời giảm so với năm 2021. Tuy nhiên, các chỉ tiêu tài chính và thu nhập CBCNV đều vượt kế hoạch và hoàn thành mục tiêu Nghị quyết Hội nghị ĐBNLĐ năm 2022 đồng thời tăng trưởng cao so với năm 2021.

Cụ thể, năm 2022, giá giá trị sản xuất công nghiệp đạt 3.742 tỷ đồng, đạt 130% kế hoạch, tăng 27% so với năm 2021 và hoàn thành nghị quyết Hội nghị NLĐ năm 2022. Tổng doanh thu đạt 3.825 tỷ đồng, đạt 128% kế hoạch, tăng 13,5% so với năm 2021 và hoàn thành nghị quyết Hội nghị NLĐ năm 2022.

Lợi nhuận trước thuế 991,3 tỷ đồng, đạt 405,5% kế hoạch, tăng 166,5% so với năm 2021 và hoàn thành nghị quyết Hội nghị NLĐ năm 2022. Thu nộp ngân sách: hoàn thành nghĩa vụ với giá trị thu nộp 456,9 tỷ đồng, đạt 137,6% kế hoạch, giảm 17,4% so với năm 2021. Đặc biệt, chỉ tiêu thu nhập bình quân đạt 18,4 triệu đồng/người/tháng, tăng 5% so với năm 2021 và hoàn thành nghị quyết Hội nghị ĐBNLĐ năm 2022…

Ông Nguyễn Văn Sơn chia sẻ, để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả nguồn nhân lực, Công ty đã có nhiều giải pháp trong công tác quản lý và sử dụng lao động, đáp ứng yêu cầu sản xuất.

Cụ thể, rà soát, định biên lại lao động ở tất cả các khâu, các bộ phận, vị trí trong dây chuyền sản xuất; cân đối nhu cầu thừa - thiếu, điều phối kịp thời, đảm bảo đáp ứng nhu cầu sản xuất, ổn định đời sống, việc làm của CBCNV, bố trí sử dụng lao động đúng quy định của Nhà nước, pháp luật hiện hành.

Bên cạnh đó, mở các lớp đào tạo chuyển nghề, bổ sung thêm nghề cho 50 lượt người, đảm bảo chất lượng, đáp ứng yêu cầu sản xuất; Chủ động, linh hoạt trong bố trí, sử dụng lao động, đảm bảo quy định pháp luật, đáp ứng yêu cầu khi tình hình sản xuất có biến động. Chú trọng bồi dưỡng, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực (tổ chức thi kèm cặp tay nghề công nhân kỹ thuật & tổ chức thi nâng bậc lương CB quản lý gián tiếp, nghiệp vụ kinh tế, kỹ thuật...).

Đặc biệt, Công ty duy trì thực hiện chính sách giao khoán đơn giá sản phẩm theo định biên lao động, định mức nhân công; Xây dựng và ban hành hệ số cấp bậc công việc đối với tất cả các chức danh ngành nghề, vị trí công tác; Trả lương theo năng suất, chất lượng, hiệu quả công việc. Đồng thời, khuyến khích các đơn vị, Chi nhánh, Phòng ban... sử dụng tiết kiệm lao động để tăng thu nhập cho CBCNV, đảm bảo đúng quy định của Nhà Nước. Tiền lương, tiền thưởng và các chế độ quyền lợi của CBCNV được chi trả đầy đủ, kịp thời, đúng quy chế đã ban hành.

“Kết quả năm 2022 tiền lương, thu nhập CBCNV tăng cao, bình quân đạt 17 triệu đồng/người/tháng, tăng 23% so kế hoạch và tăng 19,7% so với năm 2021. Thu nhập bình quân đạt 18,4 triệu đồng/người/tháng, tăng 5% so với năm 2021 và hoàn thành nghị quyết Hội nghị ĐBNLĐ năm 2022…” – ông Sơn chỉ rõ

Nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, hoàn thành các mục tiêu năm 2023

Năm 2023, Công ty phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ Tập đoàn giao; bố trí đủ việc làm và ổn định mức thu nhập cho cán bộ công nhân viên; hoàn thành nghĩa vụ với nhà nước.

Bên cạnh đó, hoạt động sản xuất kinh doanh đúng pháp luật, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn trong lao động sản xuất, giảm tối thiểu tai nạn lao động, sự cố máy móc thiết bị, phấn đấu hạn chế mức thấp nhất tai nạn lao động, sự cố thiết bị đặc biệt nghiêm trọng và sự cố môi trường.

Ông Nguyễn Văn Sơn chỉ rõ, Công ty đặt mục tiêu triển khai thực hiện hoàn thành các dự án theo tiến độ đưa vào hoạt động đáp ứng yêu cầu sản xuất trong năm và các năm tiếp theo. Chuẩn bị tốt các điều kiện thực hiện cổ phần hoá Công ty khi có chỉ đạo của cấp trên.

Toàn Công ty phấn đấu giá trị sản xuất công nghiệp đạt trên 3.639 tỷ đồng; Tổng doanh thu trên 3.633 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế > 646 tỷ đồng; Thu nộp ngân sách đầy đủ đúng quy định; Thu nhập bình quân CBCNV trên 17,35 triệu đồng/người/tháng; Sản lượng quặng apatit sản xuất và tiêu thụ đạt trên 1.840.000 tấn; Sản xuất và tiêu thụ phân bón NPK trên 23.000 tấn.

Phát biểu tham luận tại Hội nghị về nội dung đầu tư xây dựng cơ bản, đền bù giải phóng mặt bằng và quản lý đất đai, đại diện Ban Quản lý các dự án cho biết, năm 2023, để nâng cao hiệu quả giải phóng mặt bằng, các giải pháp đề ra là thường xuyên phối hợp cùng các cơ quan chức năng từ địa phương đến trung ương, để cung cấp hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu, thực hiện đầy đủ các nội dung theo quy định để đẩy nhanh tiến độ thẩm định, cấp phép các công trình.

Lựa chọn các nhà thầu tư vấn khảo sát, lập dự án, Nhà thầu cung cấp thiết bị có đủ năng lực đáp yêu cầu chất lượng và tiến độ theo kế hoạch của Chủ đầu tư. Nâng cao chất lượng chuẩn bị đầu tư, đảm bảo trình tự, thủ tục quản lý đầu tư thực hiện kiểm soát phạm vi, quy mô, tổng mức đầu tư, tiêu chuẩn kỹ thuật dự án phải phù hợp với quy định hiện hành.

Mục tiêu của Công ty là hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm như: Bãi thải 3 Nhà máy tuyển Tằng Loỏng; Bãi thải Khai trường Mỏ Cóc; Dự án cải tạo khai thác quặng Khai trường 10 (Cam đường 1); Khai thác quặng khai trường Cam đường 2; Dự án: Mở mới khai trường 19...

Tham luận về giải pháp tổ chức sản xuất để hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ năm 2023, đại diện Phòng Kỹ thuật – Điều độ sản xuất cho biết, theo kế hoạch của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam giao cho Công ty năm 2023, trong đó các chỉ tiêu về sản lượng quặng sản xuất và tiêu thụ như sau: quặng 1: 80.000 tấn; qquặng 2: 510.000 tấn; quặng tuyển: 1.250.000 tấn.

Để hoàn thành mục tiêu này, cần tập trung vào các việc như sớm hoàn thiện xong các công trình bảo vệ môi trường và xin cấp giấy phép môi trường tại bãi thải số 3 Nhà máy tuyển Tằng Loỏng để hoạt động đổ thải đảm bảo an toàn và đúng quy định của Pháp luật, ưu tiên xây dựng đê chắn số 1 đạt cos +110, giếng xả và hố lắng. Sau khi hoàn thành tổ chức xúc bốc và linh hoạt sản xuất 03 hệ tuyển.

Đồng thời, thường xuyên lấy mẫu tuyển thí nghiệm, xác định chế độ công nghệ để phục vụ công tác điều hành cung cấp nguyên liệu và làm cơ sở để các đơn vị điều chỉnh linh hoạt tỷ lệ thuốc tuyển và hóa chất sử dụng nhằm nâng cao thu hoạch và thực thu, giảm hàm lượng đuôi thải (có thể điều chỉnh tăng chỉ tiêu sử hóa chất và thuốc tuyển theo kế hoạch giao, trên  cơ sở tính toán khi nâng được tỷ lệ thu hoạch sẽ bù đắp được chi phí sản xuất); Tăng cường kiểm tra, giám sát công tác vận hành, thực hiện theo đúng yêu cầu về kỹ thuật, tăng cường phối hợp giữa các phòng ban và đơn vị...

Tham luận về công tác “chăm lo đời sống, việc làm, công tác an sinh xã hội”, đại diện Công đoàn Công ty chia sẻ, năm 2023, bên cạnh việc chăm lo cho đời sống người lao động, công đoàn xác định sẽ tổ chức có hiệu quả các phong trào thi đua như phong trào lao động giỏi, lao động sáng tạo, phát huy sáng kiến hợp lý hoá sản xuất; phong trào văn hóa văn nghệ thể thao, phong trào Xanh - Sạch - Đẹp, Thi đua thực hành tiết kiệm chống lãng phí, nâng cao năng suất lao động, chất lượng sản phẩm, với mục tiêu “ Kỷ cương, An toàn, Năng suất, Chất lượng và Hiệu quả”.

Đồng thời, tiếp tục rà soát, sắp xếp, bố trí sử dụng lao động tiết kiệm, đúng quy định pháp luật, phù hợp với nhu cầu sản xuất, thực hiện  tốt công tác đào tạo, đào tạo lại và đào tạo chuyển nghề đảm bảo nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu chất lương cho đội ngũ CBCNV trong Công ty...

Hầu hết các ý kiến, kiến nghị từ cơ sở đã được lãnh đạo các đơn vị, chi nhánh và lãnh đạo Công ty trả lời và giải đáp thỏa đáng ngay trong Hội nghị của các đơn vị. Bên cạnh đó, 1 số ý kiến và kiến nghị phát sinh cũng được ông Nguyễn Thanh Hà giải đáp ngay tại Hội nghị.

Tiếp tục khẳng định vai trò lá cờ đầu ngành Hoá chất

Phát biểu tại Hội nghị, ông Phùng Quang Hiệp bày tỏ sự vui mừng trước những thành công mà doanh nghiệp đạt được. Ông Hiệp chỉ rõ, năm 2022, mặc dù sản lượng của Công ty còn thấp hơn so với nghị quyết đề ra, song Công ty vẫn vượt mức nhiều chỉ tiêu quan trọng, đặc biệt là doanh thu, lợi nhuận đạt ở mức cao. Điều này đã góp phần cho thành công chung của Tập đoàn Hoá chất Việt Nam, đặc biệt là ở các chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận và tạo việc làm cho người lao động với thu nhập tăng cao.

ong phung quang hiep
Ông Phùng Quang Hiệp, Tổng giám đốc Tập đoàn Hóa chất Việt Nam: Mỗi cán bộ công nhân viên, người lao động Công ty TNHH MTV Apatit Việt Nam cần không ngừng nâng cao sáng kiến nhằm tăng năng suất, giảm chi phí, tiết kiệm và sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên

Năm 2023 được đánh giá sẽ là còn khó khăn hơn 2022 khi những khó khăn hiện hữu của năm 2022 vẫn chưa giải quyết hết, cộng thêm những diễn biến bất thường, khó lường của thị trường. Với ngành phân bón, đây là một ngành chiếm đến gần 70% doanh thu của Tập đoàn nhưng bước vào 2023, giá phân bón sụt giảm, dư cung, khi bỏ thuế phòng vệ thì hàng nhập khẩu tràn về Việt Nam. Mà doanh nghiệp bán được hàng thì mới tiêu thụ được apatit. Cho nên, tình hình năm 2023 gặp rất nhiều khó khăn.

Do đó, trước hết, Công ty phải xây dựng những kế hoạch cho năm, cho giai đoạn rồi mới tính đến chiến lược.

Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Đại hội Đảng thứ 13 cũng khẳng định, công nghiệp hóa chất là một trong 6 nền công nghiệp, ngành công nghiệp nền tảng của đất nước, ưu tiên phát triển. Trong đó, vai trò của apatit là rất quan trọng, là thượng nguồn, ảnh hưởng đến một chuỗi các đơn vị phân bón.

Do đó, trong năm 2023, ông Phùng Quang Hiệp đề nghị Công ty TNHH MTV Apatit Việt Nam tiếp tục làm tốt công tác quản trị. Mỗi cán bộ công nhân viên, người lao động cần không ngừng nâng cao sáng kiến nhằm tăng năng suất, giảm chi phí, tiết kiệm và sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên.

“Ngoài ra, tiếp tục nghiên cứu áp dụng các công nghệ tuyển quặng tiên tiến, giúp nâng cao hiệu quả tuyển và chất lượng quặng. Tiếp tục rà soát, đánh giá quy hoạch cán bộ nhằm xây dựng lực lượng có năng lực, tránh cồng kềnh, đóng góp tích cực cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và cả Tập đoàn. Tiếp tục khẳng định vai trò là lá cờ đầu của Tập đoàn Hoá chất Việt Nam” – ông Phùng Quang Hiệp giao nhiệm vụ.

ong nguyen thanh ha
Ông Nguyễn Thanh Hà, Tổng giám đốc Công ty: Tập thể Apatit sẽ tiếp tục đoàn kết, sáng tạo, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, đưa Công ty về đích các mục tiêu sản xuất kinh doanh và chăm lo cho người lao động

Phát biểu đáp từ, ông Nguyễn Thanh Hà trân trọng cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Tập đoàn Hoá chất Việt Nam với Công ty TNHH MTV Apatit Việt Nam. Ông Nguyễn Thanh Hà khẳng định tập thể Apatit sẽ tiếp tục đoàn kết, sáng tạo, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, đưa Công ty về đích các mục tiêu sản xuất kinh doanh và chăm lo cho người lao động, khẳng định vai trò quan trọng của doanh nghiệp trong ngành Công nghiệp Hoá chất Việt Nam.

trao co
Ông Phùng Quang Hiệp, Tổng giám đốc Tập đoàn trao Cờ thi đua của Ủy ban Quản lý Nhà nước tại doanh nghiệp cho Đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2022
nhan bang khen
Các cá nhân vinh dự nhận Bằng khen của Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp
nghi quyet dai hoi
Nghị quyết Hội nghị đã được thông qua với 100% đại biểu đồng ý
ong dang hong phong
Ông Đặng Hồng Phong, Chủ tịch Công đoàn Công ty phát động thi đua năm 2023

Kết thúc Hội nghị, Nghị quyết Hội nghị đã được thông qua với tỷ lệ đồng ý 100%.

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

APATIT 1

APATIT 2

APATIT 3

APATIT 4

 

Trần Bản