Công ty Xăng dầu Quảng Trị vinh dự nhận Cờ thi đua của Chính phủ

Sáng 24/01/2024, Công ty Xăng dầu Quảng Trị (Petrolimex Quảng Trị) đã tổ chức Hội nghị Tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và Hội nghị đại biểu Người lao động năm 2024.

Tại Hội nghị, Công ty đã vinh dự nhận Cờ thi đua của Chính phủ về thành tích xuất sắc trong công tác.

xang dau quang tri
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng trao Cờ thi đua của Chính phủ cho tập thể Công ty Xăng dầu Quảng Trị

Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023, Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty Xăng dầu Quảng Trị Nguyễn Đức Hùng nhấn mạnh: Năm 2023 được đánh giá là năm khó khăn, thách thức đối với Công ty Xăng dầu Quảng Trị, khi phải chịu ảnh hưởng bởi tình hình kinh tế Việt Nam và địa phương chậm phục hồi, nhu cầu tiêu dùng các sản phẩm Công ty đang kinh doanh tăng trưởng chậm và sự cạnh tranh quyết liệt của các đối thủ.

Tuy nhiên, với sự quan tâm, hỗ trợ, tạo điều kiện của Tỉnh ủy, UBND tỉnh Quảng Trị và các sở, ban, ngành, Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh, sự định hướng, chỉ đạo trực tiếp của lãnh đạo Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam, sự điều hành linh hoạt của Ban lãnh đạo Công ty cùng sự quyết tâm, đoàn kết, đồng lòng, nỗ lực của tập thể CBCNV Công ty, nhiều giải pháp đã được triển khai đồng bộ, linh hoạt, thích ứng nhanh với tình hình thực tế, nhờ đó Công ty đã đạt được những kết quả nổi bật, cụ thể:

Công ty đã đảm bảo an toàn mọi mặt trong hoạt động sản xuất kinh doanh, không để sự cố mất an toàn nào xảy ra; Thực hiện tốt việc đảm bảo nguồn cung trong mọi tình huống, bình ổn thị trường xăng dầu, đảm bảo hiệu quả kinh doanh.

Thực hiện tốt các phong trào thi đua lao động giỏi và quản lý tốt, hoàn thành tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 được Tập đoàn giao. Công ty tiếp tục là đơn vị dẫn đầu Cụm thi đua số 9 của Tập đoàn. Công ty đã đưa thêm 01 cửa hàng xăng dầu mới (Petrolimex-CH 40) đi vào hoạt động, góp phần mở rộng mạng lưới bán lẻ, phục vụ tốt nhu cầu xăng dầu cho phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.

Công ty cũng đã thực hiện tốt, đúng tiến độ các đề án, dự án chuyển đổi số của Tập đoàn, triển khai dự án Trung tâm kinh doanh thương mại, xuất hóa đơn điện tử sau mỗi lần bán xăng dầu, áp dụng hiệu quả các phần mềm quản trị SAP-ERP, EGAS…

Đảm bảo việc làm và cải thiện đáng kể thu nhập cho người lao động, đặc biệt cho người lao động thuộc khối trực tiếp tại các cửa hàng; quan tâm, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của người lao động.

Nội bộ Công ty đoàn kết thống nhất, tinh thần thi đua lao động giỏi được phát huy, xây dựng được bản sắc Văn hóa doanh nghiệp của Petrolimex Quảng Trị.

Công ty tiếp tục là đơn vị có số nộp ngân sách cao nhất của tỉnh Quảng Trị, góp phần phát triển kinh tế-xã hội tại địa phương; thực hiện có trách nhiệm công tác an sinh xã hội trên địa bàn.

Các chỉ tiêu cụ thể:
* Tồng doanh thu: 2.146 tỷ, đạt 146% KH.
* Sản lượng xăng dầu: 112.409 m3, đạt 108% KH.
* Lợi nhuận đạt: 116% KH
* Nộp ngân sách: 187,6 tỷ đạt 119% KH

ong nguyen duc hung
Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty Nguyễn Đức Hùng trình bày Báo cáo tổng kết năm 2023, phương hướng, nhiệm vụ năm 2024

Trình bày Báo cáo tổng kết năm 2023, phương hướng, nhiệm vụ năm 2024, Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty Nguyễn Đức Hùng cho biết: Trên cơ sở đánh giá kết quả thực hiện năm 2023, dự báo tình hình và định hướng, kế hoạch, nhiệm vụ và các giải pháp trọng tâm của Tập đoàn đề ra, Công ty đề ra các nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm năm 2024 như sau:
- Đảm bảo tuyệt đối an toàn trong quá trình kinh doanh là mục tiêu hàng đầu, xuyên suốt. Chấp hành nghiêm túc pháp luật; Thực hiện tốt công tác quản trị rủi ro; Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đảm bảo ATVSLĐ, PCCC, BVMT, an toàn tiền hàng, tài sản, công tác an ninh-trật tự tại các cơ sở kinh doanh.

- Thực hiện tốt vai trò chủ đạo của Doanh nghiệp Nhà nước trong việc đảm bảo nguồn cung, bình ổn thị trường xăng dầu. Thực hiện đồng bộ các giải pháp để phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2024.

- Triển khai thực hiện tốt định hướng, kế hoạch về chuyển đổi số của Tập đoàn tại Công ty. 

- Tiếp tục đầu tư phát triển hệ thống bán lẻ xăng dầu; Thực hiện chuyển dịch năng lượng xanh, sạch theo định hướng của Tập đoàn nhằm đảm bảo sự phát triển bền vững của kinh doanh và môi trường.

- Tăng cường giám sát tình hình xâm phạm nhãn hiệu, thực hiện tốt công tác bảo vệ thương hiệu để nâng cao năng lực cạnh tranh.

- Tiếp tục thực hiện tốt các chính sách đối với người lao động, quan tâm nguồn lực con người, nâng cao chất lượng đội ngũ cửa hàng trưởng, nhân viên bán hàng, xây dựng văn hóa doanh nghiệp, phát triển thương hiệu. Tiếp tục các chính sách khuyến khích, động viên CBCNV-LĐ sáng tạo, phát huy năng lực sở trường, thi đua lao động giỏi để hoàn thành các nhiệm vụ được giao.

- Thực hiện tốt nghĩa vụ với Ngân sách Nhà nước; Tham gia tích cực công tác “đền ơn-đáp nghĩa”, “xã hội-từ thiện”, “an sinh xã hội” trên địa bàn.

ong ha sy dong
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng phát biểu chỉ đạo Hội nghị

 

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Ủy viên Ban thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trưc UBND tỉnh Quảng Trị Hà Sỹ Đồng đã ghi nhận và biểu dương những kết quả hoạt động SXKD Công ty thực hiện trong năm 2023 đã góp phần vào bức tranh tổng thể thành công chung của tỉnh trong năm 2023, là doanh nghiệp dẫn đầu của tỉnh.

Đặc biệt Công ty đã làm tốt công tác đảm bảo nguồn xăng dầu trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, góp phần đáp ứng ổn định nhu cầu tiêu dùng xã hội và cung ứng nhiên liệu cho các doanh nghiệp hoạt động, làm tốt việc nâng cấp, sửa chữa cơ sở vật chất và mở rộng mạng lưới kinh doanh, đảm bảo thu nhập cho người lao động năm sau cao hơn năm trước, là doanh nghiệp dẫn đầu trong việc đóng góp ngân sách cho địa phương liên tục 14 năm qua, làm tốt công tác an sinh xã hội trên địa bàn. 

Để phát huy tiềm năng, vị thế của Công ty trên địa bàn tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh đề nghị năm 2024, Công ty triển khai thực hiện tốt các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, địa phương và Tập đoàn Xăng dầu để đảm bảo an toàn trong kinh doanh, xem đây là mục tiêu hàng đầu; Chấp hành nghiêm các quy định pháp luật về công tác đảm bảo an toàn vệ sinh lao động, bảo vệ môi trường, an toàn về tài sản, an ninh trật tự tại các cơ sở kinh doanh; Nắm bắt kịp thời nhu cầu thị trường, dự báo tốt tình hình để đảm bảo nguồn cung cũng như chính sách kinh doanh để đảm bảo vai trò của doanh nghiệp Nhà nước trong bình ổn thị trường xăng dầu trên địa bàn;

Tiếp tục tiên phong trong việc chấp hành pháp luật về phát hành hóa đơn điện tử theo từng lần bán theo quy định của Chính phủ; Thực hiện tốt các chính sách cho người lao động, nâng cao chất lượng đội ngũ nhân viên, người lao động; Tiếp tục nâng cao năng lực cạnh tranh, mở rộng hệ thống phân phối trên tất cả địa bàn, đặc biệt là các khu vực vùng sâu, vùng xa của tỉnh Quảng Trị; Tăng cường phối hợp với các cơ quan chức năng trong kiểm tra, giám sát việc xâm phạm nhãn hiệu sản phẩm, hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng…

Lãnh đạo UBND tỉnh tin tưởng rằng Công ty sẽ hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch, nhiệm vụ trong năm 2024, tiếp tục khẳng định là lá cờ đầu của Khối doanh nghiệp tỉnh nhà,

ong nguyen van su
Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Nguyễn Văn Sự phát biểu chỉ đạo Hội nghị

 

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Nguyễn Văn Sự đã ghi nhận và biểu dương kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty góp phần xuất sắc vào kết quả hoạt động chung của Tập đoàn; Yêu cầu Công ty cần quan tâm thực hiện các ý kiến phát biểu chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh tại Hội nghị; Bám sát kế hoạch và các mục tiêu giải pháp của Tập đoàn để tổ chức thực hiện, đảm bảo an toàn tuyệt đối trong mọi lĩnh vực; đảm bảo nguồn cung; chú trọng công tác phát triển mạng lưới bán lẻ, trạm dịch vụ xe tải, đầu tư nâng cấp mở rộng các cửa hàng còn dư địa phát triển để nâng cao năng suất lao động và hiệu quả kinh doanh, đầu tư nhận diện thương hiệu mới, chống gian lận thương mại, nâng cao năng lực cạnh tranh, gia tăng sản lượng bán hàng thanh toán không tiền mặt, thực hiện tốt chương trình bán hàng toàn quốc, việc phát hành hóa đơn điện tử theo từng lần bán, công tác chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản trị, quản lý điều hành.

Phó tổng giám đốc Tập đoàn Nguyễn Văn Sự cũng nhấn mạnh Công ty Xăng dầu Quảng Trị cần nghiên cứu, xem xét và áp dụng vào thực tiễn 25 chương trình hành động sau 02 Hội nghị Đổi mới sáng tạo công nghệ Petrolimex và Hội nghị Kinh doanh-Tài chính-Quản trị rủi ro mà Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam đã tổ chức năm 2023, tiếp tục phát huy phong trào thi đua lao động giỏi để hoàn thành kế hoạch, nhiệm vụ được giao, xứng đáng là ngọn cờ đầu tại địa phương. 

* Cũng tại Hội nghị, đã tổ chức trao Cờ thi đua của Chính phủ, Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị cho tập thể Công ty Xăng dầu Quảng Trị, Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp,  Bằng khen của Chủ tịch ỦBND tỉnh Quảng Trị cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác. Đây là sự động viên, khích lệ kịp thời đối với các tập thể, cá nhân nhằm đẩy mạnh phong trào thi đua lao động giỏi, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng và phát triển Công ty.

ong nguyen quang phat
Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Công ty Nguyễn Quang Phát trình bày Báo cáo Giám sát việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị Người lao động năm 2023 và thực hiện Quy chế dân chủ tại cơ sở

Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Công ty Nguyễn Quang Phát trình bày Báo cáo Giám sát việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị Người lao động năm 2023 và thực hiện Quy chế dân chủ tại cơ sở.

Việt Trung