Đại hội Đảng bộ Vinapaco: Tập trung dân chủ, đẩy mạnh cơ cấu lại nâng cao năng lực cạnh tranh, hiệu quả sản xuất kinh doanh

Sau hai ngày 5-6/8/2020, làm việc tích cực, thảo luận sôi nổi hiệu quả trên tinh thần tập trung dân chủ, Đại hội Đảng bộ Tổng công ty Giấy Việt Nam (Vinapaco) lần thứ III, Nhiệm kỳ 2020-2025, sự kiện chính trị có ý nghĩa quan trọng đã hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Với sự tham gia dự của 150 đại biểu tiêu biểu đại diện cho gần 800 đảng viên thuộc 28 chi đảng viên trực thuộc Vinapaco, Đại hội đã tiến hành bầu: 29 đồng chí vào Ban chấp hành Đảng bộ Vinapaco nhiệm kỳ 2020-2025 và đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ khối doanh nghiệp trung ương lần thứ III (nhiệm kỳ 2020-2025).

Đại hội đồng thời tập trung đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Vinapaco lần thứ II (nhiệm kỳ 2015 – 2020), chỉ rõ, phân tích những tồn tại hạn chế, thảo luận, xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2020 – 2025…và góp ý các văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng và dự thảo các văn kiện Đại hội Đảng bộ Khối doanh nghiệp Trung ương, lần thứ III…

Nỗ lực vượt khó, triển khai “bài bản nề nếp” các mặt công tác

Triển khai thực hiện các Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Vinapaco lần thứ II trong bối cảnh hoạt động sản xuất kinh doanh của Vinapaco đối mặt với rất nhiều khó khăn như: Dây chuyền máy móc, thiết bị sản xuất tại Bãi Bằng và Công ty Giấy Tissue Sông Đuống sau nhiều năm vận hành, sản xuất đã xuống cấp và lạc hậu về công nghệ (thường xuyên xảy ra sự cố máy móc, thiết bị làm ảnh hưởng đến sản lượng, chất lượng và giá thành sản phẩm); nguồn vốn vay cho sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển gặp nhiều khó khăn; giá cả vật tư, nguyên liệu đầu vào không ổn định (có xu hướng tăng trong khi giá bán sản phẩm giấy liên tục giảm)…

Các công ty lâm nghiệp, đơn vị thành viên của Vinapaco tại các địa bàn vùng sâu, vùng xa, sản xuất kinh doanh chịu nhiều rủi ro, ảnh hưởng thiên tai bão lốc, sâu bệnh hại; tình trạng lấn chiếm đất đai diễn biến phức tạp. Đặc biệt, Tổng công ty đang tiếp tục phải xử lý những tồn tại của Dự án nhà máy Bột giấy Phương Nam, Công ty Cổ phần Giấy BBP

Ông Hoàng Giang chúc mừng lãnh đạo Vinapaco
Ông Hoàng Giang, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các doanh nghiệp Trung Ương ghi nhận biểu dương những nỗ lực của Đảng ủy Vinapaco trong nhiệm kỳ 2015-2020.

Tham dự Hội nghị ông Hoàng Giang, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các doanh nghiệp Trung Ương đánh giá cao công tác chuẩn bị cũng như các văn kiện được trình bày tại Đại hội, là sản phẩm trí tuệ, tâm huyết của toàn thể cán bộ, đảng viên người lao động Vinapaco. Biểu dương những nỗ lực vượt khó của toàn thể Vinapaco trong nhiệm kỳ vừa qua, hoàn thành cơ bản các mục tiêu nhiệm vụ. triển khai tốt các phong trào thi đua yêu nước….,ông Giang đánh giá, mặc dù Vinapaco phải đổi mặt với nhiều khó khăn nhưng bám sát sự chỉ đạo của Đảng ủy cấp trên tập trung lãnh đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị

Trong công tác xây dựng Đảng, ông Giang đồng thời ghi nhận, đánh giá cao việc Vinapaco đã thực hiện hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Vinapaco lần thứ II nhiệm kỳ 2015-2020; triển khai bài bản, nề nếp các mặt công tác, khẳng định vai trò lãnh đạo trực tiếp toàn diện của Đảng trong doanh nghiệp Nhà nước đồng thời tích cực trách nhiệm trong phối hợp tổ chức các nhiệm vụ chung của Đảng bộ Khối, tạo sự đoàn kết nhất trí cao trong toàn Đảng bộ và đơn vị…

Công tác chính trị tư tưởng luôn được Đảng bộ Vinapaco quan tâm chú trọng, đổi mới và nâng cao chất lượng; Công tác tổ chức, cán bộ, phát triển nguồn nhân lực được quan tâm, chú trọng và thực hiện đồng bộ, có nhiều chuyển biến mạnh mẽ. Công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng được Vinapaco tăng cường góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ… chất lượng đội ngũ cán bộ, sơ sở đảng, đảng viên và công tác chính trị nội bộ có nhiều chuyển biến tích cực… góp phần tích cực vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị công tác xây dựng đảng trong toàn Đảng bộ…

Ban chấp hành đảng bộ Vinapaco nhiệm kỳ 2020-2025
Ban chấp hành Đảng bộ Vinapaco nhiệm kỳ 2020-2025

Trong bối cảnh hoạt động sản xuất kinh doanh gặp nhiều khó khăn, Đảng ủy Vinapaco đã kịp thời ban hành, triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị chuyên đề "Đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác tiêu thụ sản phẩm Giấy Bãi Bằng” và tiếp tục chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết chuyên đề về “Phát huy nội lực”; về “Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Đề án tái cơ cấu Tổng công ty giai đoạn 2013-2015”; Kế hoạch “Hiến kế đổi mới cơ chế, chính sách tạo động lực phát triển doanh nghiệp và kinh tế đất nước”…(Nhiệm kỳ qua, Đảng ủy Vinapaco đã ban hành 1.897 văn bản lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng)

Hoàn thành cơ bản các mục tiêu, nhiệm vụ

Trong 5 năm qua, Đảng ủy Vinapaco đã lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu quan trọng: Trong công tác xây dựng đảng 3/4 chỉ tiêu đạt và vượt chỉ tiêu Nghị quyết đề ra 51,22% Tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch vững mạnh và hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên (chỉ tiêu đề ra 50%/năm); gần 95% Đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ (chỉ tiêu đề ra đạt 85%)...đa số các chỉ tiêu trong sản xuất kinh doanh đạt và vượt so với nghị quyết đề ra trong đó Lợi nhuận trước thuế tăng bình quân 63%/năm (chỉ tiêu là 6,5%/năm); Nộp ngân sách tăng bình quân 12%/năm (chỉ tiêu là 5,5%/năm)...

Vinapaco tập trung nâng cao năn lực thiết bị
Vinapaco tích cực triển khai các giải pháp về quản lý kỹ thuật; bảo dưỡng phòng ngừa, xử lý các sự cố máy móc, thiết bị; tăng tỷ lệ sử dụng vật tư, nguyên liệu, thiết bị, hóa chất nội địa… nâng cao sản lượng, ổn định chất lượng sản phẩm giấy.

Mặc dù giá trị sản xuất công nghiệp và doanh thu giảm so với chỉ tiêu đề ra (nguyên nhân chủ yếu là do Đại hội Đảng bộ Vinapaco lần thứ II diễn ra trong bối cảnh kinh tế thế giới đang thuận lợi, việc phân tích, dự báo tình hình có nhiều yếu tố thuận lợi nên chỉ tiêu thực hiện nhiệm vụ chính trị ở mức cao) lợi nhuận của Tổng công ty trong các năm 2017, 2018 có bước tăng trưởng tương đối cao, bước đầu khẳng định Tổng công ty đã thực hiện tái cơ cấu đúng hướng, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh.

Đặc biệt, là Vinapaco vẫn duy trì đảm bảo đủ việc làm và thu nhập ổn định, từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động, thể hiện sự nỗ lực cố gắng rất lớn của toàn thể cán bộ, đảng viên và công nhân viên trong Đảng bộ.

rừng trồng nguyên liệu giấy Vinapaco
Vinapaco thực hiện áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001; chuỗi hành trình sản phẩm (CoC) cho sản phẩm; duy trì và mở rộng nhóm chứng chỉ quản lý rừng bền vững (FSC) (các công ty lâm nghiệp).

Vinapaco đặc biệt quan tâm, xử lý các khó khăn về vốn và những tồn tại của Dự án Nhà máy Bột giấy Phương Nam cũng như tâm chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh, cải tạo, nâng cấp các hạng mục đầu tư dây chuyền sản xuất tại Bãi Bằng và tại Công ty Giấy Tissue Sông Đuống qua đó duy trì ổn định sản xuất, nâng cao sản lượng, chất lượng sản phẩm, giảm tiêu hao năng lượng, nguyên, nhiên vật liệu và bảo vệ môi trường… phát triển hệ thống phân phối, nâng cao chất lượng dịch vụ bán hàng; tích cực đấu tranh phòng, chống hàng giả, hàng nhái bảo vệ uy tín thương hiệu…

Vinapaco tham gia triển lãm trong chương trình Tự hào hàng Việt Nam
Hưởng ứng, vận dụng hiệu quả Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”Vinapaco thúc đẩy nội lực, ổn định và giữ vững thị phần… 

Thường xuyên quan tâm củng cố, kiện toàn cấp ủy, tổ chức đảng phù hợp với mô hình tổ chức quản lý của Tổng công ty, gắn với tái cơ cấu doanh nghiệp và chủ trương nhất thể hóa công tác cán bộ, đảm bảo chặt chẽ đúng quy định của Đảng.

Trong nhiệm kỳ qua, Vinapaco đã làm thủ tục chuyển giao, giải thể, đổi tên, thành lập mới sắp xếp lại nhiều tổ chức cơ sở Đảng; các cấp ủy, UBKT các cấp đã kiểm tra, giám sát 163 tổ chức đảng, 959 đảng viên (trong đó Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra đơn vị kiểm tra, giám sát 32 tổ chức đảng và 26 đảng viên). Qua kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng, cấp uỷ các cấp trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng…

công tác xã hội từ thiện của Vinapaco
Nhiệm kỳ 2015-2020, Vinapaco đã ủng hộ các quỹ vì người nghèo, chương trình an sinh xã hội với số tiền là 9,233 tỷ đồng; thực hiện chương trình 30a là 7,279 tỷ đồng.

Hài hòa quan hệ giữa người lao động và người sử dụng lao động, Vinapaco kịp thời giải quyết những bức xúc, vướng mắc của người lao động, góp phần thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu quả, ngăn chặn, đẩy lùi các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, xây dựng và củng cố tổ chức đảng, bộ máy quản lý ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Trong phong trào thi đua phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí Công ty mẹ - Vinapaco, có 30 sáng kiến cải tiến kỹ thuật được áp dụng vào sản xuất, với giá trị làm lợi 38,8 tỷ đồng.

Đại diện Vinapaco nhận kỷ niệm chương trong chương trình Tự hào hàng Việt Nam năm 2020
Sản phẩm giấy của Tổng công ty liên tục được nhận nhiều giải thưởng cao quý: Giải Vàng chất lượng Quốc gia; top 100 “Sản phẩm dịch vụ Việt Nam được tin dùng”, hàng Việt Nam chất lượng cao. Ảnh minh họa

Chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc Đề án tái cơ cấu Tổng công ty Giấy Việt Nam, và hoàn thành một số mục tiêu quan trọng của nhiệm vụ tái cơ cấu Vinapaco, đảm bảo chặt chẽ, đúng các quy định của pháp luật, chế độ, chính sách đối với người lao động, không để thất thoát vốn, tài sản của Nhà nước...Tổng công ty đã thoái vốn được 05 đơn vị Công ty con và Công ty liên kết với tổng số tiền thu được là 116,1 tỷ đồng. Nhiều tập thể và cá nhân trong Đảng bộ Vinapaco đã được Đảng, Nhà nước, các cấp, các ngành tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý.

Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng; phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo, vượt qua khó khăn thách thức,Đảng bộ Vinapaco cho biết sẽ tập trung các nguồn lực, nhiệm kỳ 2020-2025 phấn đấu: 80%/năm Tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm, 85%/năm, Đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ; Hằng năm Đảng bộ Tổng công ty và các tổ chức đoàn thể trong hệ thống chính trị hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; Đồng thời Tốc độ tăng trưởng về giá trị SXCN bình quân đạt 8,5%/năm;Tốc độ tăng trưởng về doanh thu bình quân: 9,4% năm; Tốc độ tăng trưởng về lợi nhuận bình quân: 8%/năm…

PVi