Đại hội đồng cổ đông Công ty CP DAP số 2 - Vinachem: Thông qua nhiều nội dung quan trọng

Sáng ngày 29/6, Công ty CP DAP số 2 – Vinachem đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Nhiều tín hiệu khả quan trong sản xuất kinh doanh và thu nhập lao động

Báo cáo kết quả thực hiện năm 2021, mục tiêu năm 2022 của Ban điều hành do ông Vũ Việt Tiến – Tổng giám đốc công ty trình bày tại đại hội cho thấy, trong năm 2021, DAP 2 gặp nhiều khó khăn do dịch Covid -19 diễn biến phức tạp, chi phí vận chuyển tăng làm cho giá nguyên vật liệu tăng cao, nguồn cung khan hiếm.

Bên cạnh đó, lãi vay ngân hàng ở mức rất cao làm cho chi phí cố định cao (gần 840 tỷ đồng, chiếm 32,9% doanh thu), các kiến nghị tháo gỡ khó khăn chưa được giải quyết. Tuy nhiên, tranh thủ những thuận lợi khi giá phân bón trên thị trường thế giới tăng cao, việc tiêu thụ tương đối thuận lợi nên công ty đã triển khai nhiều giải pháp để tiêu thụ sản phẩm.

Song song với đó, các thành viên trong Ban điều hành đều có trình độ, năng lực và phẩm chất, được đào tạo đầy đủ về chuyên môn, am hiểu về lĩnh vực được giao phụ trách và đã có nhiều năm kinh nghiệm trong việc quản lý và điều hành doanh nghiệp. Thời gian qua, Ban điều hành đã triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị phù hợp với nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, chỉ đạo của Hội đồng quản trị và tuân thủ đúng điều lệ doanh nghiệp, quy định của pháp luật.

Nhờ đó, kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 của DAP2 có nhiều khởi sắc. Cụ thể, sản lượng sản xuất đạt 219.888 tấn DAP đạt 94% kế hoạch năm và tăng 16,7% so với năm 2020 (tăng 31.500 tấn DAP).

Bên cạnh đó, sản lượng tiêu thụ DAP đạt 226.857 tấn, tương đương 97% kế hoạch năm (xuất khẩu 36.252 tấn, bán trong nước 190.605 tấn) và tăng 16,5% so với năm 2020 (tăng 32.153 tấn). Tiêu thụ H2SO4 đạt 3.521 tấn; Gia công 16.509 tấn H2SO4.

Với việc tiêu thụ như vậy, doanh thu thuần của công ty đạt 2.549,4 tỷ đồng bằng 123% so với kế hoạch năm và bằng 170% so với thực hiện năm 2021. Kết quả sản xuất kinh doanh đã giảm lỗ so với kế hoạch 427 tỷ đồng và giảm 542 tỷ đồng so với lỗ năm 2020.

Đối với phương án sản xuất, công ty đã duy trì phương thức sản xuất tối ưu để giảm chi phí (dừng xưởng nhiệt điện, sử dụng 100% điện lưới), định mức tiêu hao chính đều bằng và thấp hơn kế hoạch, chất lượng sản phẩm ổn định, không có phế phẩm. Công tác an toàn môi trường, phòng chống cháy nổ, an toàn lao động, vệ sinh công nghiệp được trú trọng, trong năm không để xảy ra sự cố về môi trường và tai nạn lao động nặng.

Công tác sáng kiến cải tiến hợp lý hoá sản xuất được khuyến khích, trong năm đã có 11 sáng kiến được công nhận. Đang triển khai các bước để sản xuất DAP có bổ sung hoạt chất, tăng độ tan nhằm đa dạng hoá sản phẩm, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

Riêng với công tác xử lý Gyps và nâng sức chứa bãi Gyps, DAP2 đã kết hợp với Công ty CP DAP - Vinachem và Công ty TNHH MTV Hóa Chất Đức Giang Lào Cai thuê Viện Vật liệu xây dựng nghiên cứu, thực nghiệm tại hiện trường và xây dựng chỉ dẫn kỹ thuật sử dụng các cấp phối Gyps gia cố làm base, subbase cho công trình giao thông và vật liệu san lấp cho công trình xây dựng. Tập đoàn, HĐQT đã chấp thuận chủ trương cho Công ty đầu tư xây dựng dự án tái chế, xử lý gyps, hiện tại Công ty đang tích cực triển khai các bước tiếp theo để thực hiện dự án.

Để nâng sức chứa bãi thải Gyps tạm 10,5ha, Công ty đã cố gắng đẩy nhanh tiến độ di chuyển đường dây 110kV Sử Pán - Tằng Loỏng - đoạn tuyến chạy qua bãi thải Gyps, hiện tại đã cơ bản hoàn thành công tác thi công công trình và đang làm các thủ tục đấu nối điện.

Riêng về công tác tiêu thụ, nắm bắt kịp thời cơ hội thuận lợi của thị trường, công ty đã xây dựng chính sách giá bán phù hợp nên đã tăng được sản lượng tiêu thụ, giữ được khách hàng, góp phần bình ổn thị trường phân bón nội địa. Giảm và cắt chiết khấu sản lượng linh hoạt khi tiêu thụ thuận lợi, giá bán bình quân năm 2021 là 11,14 triệu đồng/tấn tăng 26% so với giá bán kế hoạch và tăng 45% so với giá bán năm 2020.

Nhờ hoạt động sản xuất kinh doanh có nhiều khả quan nên thu nhập bình quân thực lĩnh năm 2021 của người lao động công ty là 8,5 triệu đồng/người/tháng, tăng 7,2% so với thu nhập bình quân thực lĩnh năm 2020, không nợ bảo hiểm xã hội. Trong năm, Công ty đã điều chỉnh tăng tiền lương cán bộ quản lý khối nghiệp vụ 15%, khối sản xuất 21%, Ban điều hành tăng 17% và Ban điều hành đã trình HĐQT xem xét tăng tiền lương năm 2022 cho người lao động.

Phấn đấu doanh thu năm 2022 đạt 2.688 tỷ đồng

Theo ông Vũ Việt Tiến, năm 2022, DAP 2 xác định hoạt động sản xuất kinh doanh còn nhiều khó khăn bởi các yếu tố khách quan khi nguyên liệu đầu vào cơ bản đã thiết lập một bằng giá cao chưa có dấu hiệu giảm do tiếp tục chịu ảnh hưởng của khủng hoảng về năng lượng trên thế giới; Giá phân bón DAP trong nước có dấu hiệu đang chững lại, ngành nông nghiệp trong nước suy giảm do giá bán thấp tiêu thụ khó khăn.

Cùng với đó là những khó khăn nội tại của Công ty đang từng bước tháo gỡ như nâng sức chứa của bãi thải Gyps, chi phí tài chính phát sinh rất lớn do chưa được giải quyết tái cơ cấu vốn vay đầu tư dự án; Thuế tự vệ đối với sản phẩm phân bón DAP sản xuất trong nước hết hạn vào ngày 07/9/2022, kiến nghị áp thuế VAT đầu ra đối sản phẩm phân bón chưa được giải quyết... Những khó khăn này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022.

Với những khó khăn và thuận lợi đan xen, DAP 2 phấn đấu sản lượng sản xuất và tiêu thụ DAP năm 2022 đạt 240.000 tấn; Giá trị sản xuất công nghiệp đạt 2.688 tỷ đồng; Doanh thu thuần: 2.688 tỷ đồng; Lương bình quân tháng người lao động: 8,87 triệu.

Đồng thời, DAP 2 phấn đấu hoàn thành quyết toán dự án đầu tư Nhà máy DAP số 2. Hoàn thành các nội dung theo kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản đã được phê duyệt năm 2022 với tổng số vốn giai đoạn chuẩn bị đầu từ là 1,7 tỷ đồng.

ong chuyen
Ông Bùi Thế Chuyên, Chủ tịch HĐQT Công ty nhận hoa chia tay miễn nhiệm nhiệm kỳ 2019-2024 từ ông Nguyễn Việt Tiến (trái), Tổng giám đốc Công ty

Đại hội cũng đã tiến hành miễn nhiệm vị trí Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần DAP số 2 – Vinachem nhiệm kỳ 2019-2024 đối với ông Bùi Thế Chuyên. Đồng thời, bầu bổ sung Ông Nguyễn Tuấn Anh, Trưởng ban tuyên giáo truyền thông và phát triển Tập đoàn hoá chất Việt Nam làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP DAP số 2 – Vinachem nhiệm kỳ 2019-2024.

ong tuan anh
Ông Nguyễn Tuấn Anh (giữa) Trưởng ban Tuyên giáo Truyền thông và Phát triển Tập đoàn Hoá chất Việt Nam nhận hoa chúc mừng nhận chức thành viên HĐQT Công ty CP DAP số 2 – Vinachem nhiệm kỳ 2019-2024

Thêm nữa, Đại hội đã tiến hành miễn nhiệm Kiểm soát viên Công ty CP DAP số 2 – Vinachem nhiệm kỳ 2019-2024 đối với ông Đỗ Văn Chung kể từ ngày 29/6/2022. Bên cạnh đó, bầu bổ sung ông Nguyễn Văn Kỳ, Kỹ sư Hoá – Phó phòng Kỹ thuật Công ty CP DAP số 2 – Vinachem làm Kiểm soát viên Công ty CP DAP số 2 – Vinachem nhiệm kỳ 2019-2024, kể từ ngày 29/6/2022.

Kết thúc Đại hội, Biên bản và Nghị quyết Đại hội đã được thông qua với số phiếu cao.

Trần Bản