Đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Bảo Minh mở rộng

Diện tích Khu công nghiệp Bảo Minh sau khi mở rộng là 193,203 ha; quy mô lao động 18.000 người. Diện tích lập quy hoạch mở rộng là 49,237 ha.
khu congnghiep bao minh
Diện tích Khu công nghiệp Bảo Minh sau khi mở rộng là 193,203 ha

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành vừa ký Quyết định số 2142/QĐ-TTg ngày 20/12/2021 về chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp (KCN) Bảo Minh mở rộng.

Theo Quyết định, dự án trên được triển khai tại xã Kim Thái và xã Liên Minh, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định có quy mô 44,682 ha với tổng mức vốn đầu tư 320,45 tỷ đồng, trong đó vốn góp của Nhà đầu tư (Công ty cổ phần đầu tư hạ tầng khu công nghiệp Bảo Minh) là 96,135 tỷ đồng.

Mục tiêu dự án là đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp. Thời hạn thực hiện dự án từ ngày 20/12/2021 đến ngày 20/12/2057.

UBND tỉnh Nam Định có trách nhiệm đảm bảo tính chính xác của thông tin, số liệu báo cáo, các nội dung tiếp thu, giải trình và thẩm định theo quy định của pháp luật; triển khai dự án phù hợp với quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Cùng với đó, tổ chức thực hiện thu hồi đất, đền bù, giải phóng mặt bằng, cho thuê đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án theo quy định của pháp luật; đảm bảo không có tranh chấp, khiếu kiện về quyền sử dụng địa điểm thực hiện dự án; kiểm tra, xác định việc Nhà đầu tư đáp ứng điều kiện được Nhà nước cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định của pháp luật tại thời điểm thực hiện dự án.

Trường hợp khu đất dự kiến thực hiện dự án có tài sản công thì phải xử lý theo quy định của pháp luật về tài sản công, đảm bảo không thất thoát tài sản của Nhà nước.

Đồng thời, có kế hoạch bổ sung diện tích đất hoặc tăng hiệu quả đất trồng lúa khác để bù lại phần đất trồng lúa bị chuyển đổi theo quy định tại Điều 134 Luật Đất đai.

UBND tỉnh Nam Định chỉ đạo Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Nam Định và các cơ quan liên quan giám sát, đánh giá việc triển khai dự án theo quy định pháp luật về đất đai, doanh nghiệp, kinh doanh bất động sản và pháp luật có liên quan.

Phối hợp với Nhà đầu tư triển khai phương án đền bù, giải phóng mặt bằng theo quy định; thực hiện các giải pháp liên quan đến đời sống người lao động làm việc trong khu công nghiệp, trong đó có phương án xây dựng nhà ở, công trình xã hội, văn hóa, thể thao cho người lao động; hỗ trợ việc làm, đào tạo nghề cho người dân bị thu hồi đất; thực hiện thu hồi đất phù hợp với tiến độ thực hiện dự án và thu hút đầu tư để giảm thiểu tối đa ảnh hưởng đến người dân bị thu hồi đất…

Khu công nghiệp Bảo Minh được quy hoạch thu hút Đầu tư đa ngành thuộc các lĩnh vực như: công nghiệp công nghệ cao, cơ khí chế tạo, lắp ráp, vật liệu xây dựng cao cấp với hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, hiện đại, nhằm thu hút Đầu tư trong và ngoài nước. Ưu tiên Nhà đầu tư các dự án sử dụng công nghệ tiên tiến góp phần phát triển kinh tế xã hội và bảo vệ môi trường.

Diện tích Khu công nghiệp Bảo Minh sau khi mở rộng là 193,203 ha; quy mô lao động 18.000 người. Diện tích lập quy hoạch mở rộng là 49,237 ha. Trong đó, diện tích đất quy hoạch Khu công nghiệp 44,68 ha, hành lang giao thông, đất hành lang thủy lợi, đất hạ tầng kỹ thuật, đất nghĩa trang khoảng 4,56 ha.

Khu công nghiệp Bảo Minh (mở rộng) được phân ra làm 5 khu chức năng bao gồm: đất công nghiệp (đất xí nghiệp, công nghiệp) 302.248 m2; đất dịch vụ công nghiệp 34.097 m2; đất hạ tầng kỹ thuật 7.000 m2; đất cây xanh, mặt nước 45.412 m2; đất giao thông 58.065 m2.

Hoàng My