Để khắc phục "thẻ vàng" IUU: Chấm dứt ngay khai thác hải sản trái phép

Chuẩn bị cho đợt kiểm tra của Ủy ban châu Âu (EC) dự kiến giữa năm 2020, phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng yêu cầu các cơ quan liên quan và UBND 28 tỉnh, thành phố ven biển triển khai thực hiện một số công việc.
Lắp đặt hệ thống định vị tàu cá cho ngư dân theo khuyến nghị của EC
Lắp đặt hệ thống định vị tàu cá cho ngư dân theo khuyến nghị của EC

Từ khai thác sang nuôi trồng

Phó Thủ tướng giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, nghiên cứu kỹ, tiếp thu đầy đủ, nghiêm túc các khuyến nghị của Đoàn thanh tra EC.

Đồng thời, phối hợp với các Bộ, Ban, ngành và UBND các tỉnh, thành phố ven biển thực hiện có hiệu quả chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định  (IUU).

Đặc biệt là tham mưu đề xuất sửa đổi, bổ sung khung pháp lý đảm bảo phù hợp với khuyến nghị của Đoàn thanh tra EC và tình hình thực tiễn của Việt Nam.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đẩy nhanh tiến độ tái cơ cấu ngành, nghề thuỷ sản, trong đó chuyển đổi một cách hợp lý từ khai thác sang nuôi trồng, đặc biệt là nuôi biển. Khẩn trương xây dựng Chiến lược phát triển Thuỷ sản cho giai đoạn tới.

Ngăn chặn tàu cá vi phạm

Phó Thủ tướng yêu cầu các Bộ, ban, ngành và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ven biển tiếp tục tập trung nguồn lực triển khai thực hiện nghiêm pháp luật về thủy sản, các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và của Ban chỉ đạo quốc gia tại các văn bản liên quan.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông ôn đẩy nhanh tiến độ táichuyển đổi một cách hợp lý từ khai thác sang nuôi trồng
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đẩy nhanh tiến độ chuyển đổi một cách hợp lý từ khai thác sang nuôi trồng

Trong đó trọng tâm là triển khai thực hiện Luật Thủy sản và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật, tập trung thực hiện các quy định liên quan về kiểm soát, giám sát tàu cá (MCS), truy xuất nguồn gốc thủy sản từ khai thác, khắc phục các tồn tại, hạn chế trong chống khai thác IUU.

Tăng cường công tác phối hợp theo chức năng, nhiệm vụ được giao để thực hiện nhiệm vụ chống khai thác IUU, đặc biệt là trong công tác xử lý hành vi khai thác IUU.

Phó Thủ tướng giao Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp chặt chẽ với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND các tỉnh ven biển, và các Bộ, ngành liên quan triển khai các biện pháp hiệu quả để ngăn chặn, chấm dứt tình trạng tàu cá và ngư dân Việt Nam vi phạm khai thác hải sản trái phép ở vùng biển nước ngoài.

Kiên quyết ngăn chặn, xử lý các tàu cá xuất bến không đủ các thủ tục, giấy tờ, các trang bị thiết bị thông tin liên lạc, thiết bị an toàn hàng hải; đặc biệt là kiểm soát chặt chẽ lao động tham gia vào hoạt động khai thác hải sản theo quy định của pháp luật về lao động.

Cùng với đó, trao đổi kịp thời với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông tin về các tàu cá và ngư dân vi phạm khai thác hải sản ở vùng biển nước ngoài. Chỉ đạo hiệp đồng giữa các lực lượng thực thi pháp luật trên biển để tuần tra, kiểm tra, kiểm soát trên các vùng biển, ngăn chặn, xử lý các hành vi khai thác IUU.

Bộ Công an khẩn trương điều tra, xử lý điểm các tổ chức, cá nhân môi giới đưa tàu cá và ngư dân Việt Nam đi khai thác hải sản trái phép ở ngoài vùng biển Việt Nam, các tàu cá cố tình sử dụng biển số giả của nước ngoài để vi phạm vùng biển các nước.

UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ven biển tăng cường triển khai thực hiện Luật Thủy sản và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật trong thực tế.

kiểm tra thực tế tình hình xuất, nhập bến của tàu cá tại Cảng cá Bình Đại.
Kiểm tra thực tế tình hình xuất, nhập bến của tàu cá tại Cảng cá Bình Đại.

Trong đó chú trọng tới các quy định liên quan chống khai thác IUU, khắc phục các khuyến nghị của EC; nhất là triển khai Nghị định số 42 năm 2019 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản, đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật.

Căn cứ đặc thù nghề cá của địa phương, chủ động xác định các trường hợp có khả năng cao vi phạm khai thác IUU để có biện pháp tuyên truyền, vận động, phòng ngừa từ sớm.

Đảm bảo tiến độ lắp đặt thiết bị VMS, đánh dấu tàu cá theo quy định; khai thác, sử dụng có hiệu quả hệ thống giám sát tàu cá để phục vụ cho công tác xử lý hành vi khai thác IUU; ngăn chặn, xử lý tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài, phục vụ công tác truy xuất nguồn gốc thủy sản khai thác theo quy định.

Long Xuyên