Đề nghị công nhận thêm 6 doanh nghiệp được xuất khẩu cá tra vào Hoa Kỳ

Hiện nay, trong danh sách xuất khẩu cá tra được Cơ quan thanh tra và an toàn thực phẩm Hoa Kỳ (FSIS) công nhận là 13 doanh nghiệp.

Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thuỷ sản Việt Nam (Nafiqad) đã hoàn thiện hồ sơ gửi Cơ quan thanh tra và an toàn thực phẩm Hoa Kỳ (FSIS) đề nghị công nhận thêm 6 doanh nghiệp cá tra Việt Nam đủ điều kiện xuất khẩu vào quốc gia này. Hiện nay, trong danh sách xuất khẩu cá tra được FSIS công nhận là 13 doanh nghiệp.

Ngoài đăng ký thêm doanh nghiệp, Nafiqad cũng đang làm thủ tục đăng ký với FSIS để được phép xuất khẩu cá tra ở dạng chế biến, sản phẩm giá trị gia tăng vào Hoa Kỳ, bởi hiện xuất khẩu cá tra sang thị trường Hoa Kỳ chủ yếu là dạng sơ chế.

Do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên từ ngày 23/3 đến 28/42021, FSIS đã thực hiện thanh tra trực tuyến từ xa đối với hệ thống kiểm soát vệ sinh an toàn thực phẩm trong chế biến cá da trơn (chủ yếu là cá tra) của Việt Nam xuất khẩu vào Hoa Kỳ.

Ngày 5/10/2021, FSIS đã đăng tải báo cáo cuối cùng về kết quả thanh tra trực tuyến từ xa với kết luận đánh giá phía Việt Nam vẫn tiếp tục được công nhận tương đương về hệ thống kiểm soát vệ sinh an toàn thực phẩm trong chế biến cá da trơn Việt Nam theo quy định của Hoa Kỳ.

FSIS thông báo quyết định triển khai chương trình thanh tra cá da trơn (cá thuộc họ Siluriformes) của Việt Nam từ ngày 25/11/2015 và quy định này có hiệu lực từ tháng 3/2016. Đến năm 2019, Hoa Kỳ chính thức công nhận tương đương cho cá da trơn Việt Nam.

Theo đó, FSIS đã đưa ra quyết định cuối cùng rằng các hệ thống kiểm tra cá Siluriformes của Việt Nam (cả Thái Lan và Trung Quốc) tương đương với hệ thống do Hoa Kỳ thành lập theo Luật Thanh tra liên bang sản phẩm thịt (The Federal Meat Inspection Act – FMIA) và các quy định thực thi có liên quan.

Sau khi có quyết định công nhận tương đương vào năm 2019, theo định kỳ, FSIS sẽ tiếp tục thanh tra, đánh giá hệ thống kiểm soát vệ sinh an toàn thực phẩm trong chế biến cá tra Việt Nam có được duy trì tương đương với hệ thống do Hoa Kỳ thành lập hay không nhằm đưa ra những phán quyết trong việc xuất khẩu cá tra Việt Nam vào Hoa Kỳ

 

Thanh Xuân