Điểm chuẩn xét tuyển sớm của Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh (đợt 1)

Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh đã công bố điểm chuẩn xét trúng tuyển đối với thí sinh được tuyển thẳng, xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển và xét tuyển sớm năm 2024.

Điểm chuẩn xét tuyển sớm của Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh

Nhóm đối tượng 1: thí sinh thuộc Nhóm đối tượng 1 đoạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia thuộc diện được “tuyển thẳng” theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và theo Quy chế tuyển sinh trình độ đại học của Trường.

 Nhóm đối tượng 2, nhóm đối tượng 3:

Điểm chuẩn xét tuyển sớm của Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh

Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh lưu ý, đây là kết quả đủ điều kiện trúng tuyển. Kết quả này sẽ trở thành chính thức khi thí sinh đã tốt nghiệp chương trình THPT năm 2024 hoặc các năm trước theo Quy chế tuyển sinh hiện hành; có kết quả thẩm tra hợp lệ của chứng chỉ quốc tế (hoặc chứng chỉ do đơn vị tổ chức thi cung cấp cho Trường theo đề nghị của thí sinh) và/ hoặc kết quả đối soát bản chính học bạ THPT với các loại giấy tờ mà thí sinh đã cung cấp cho Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh là thống nhất và hợp lệ.

Ngoài ra, thí sinh cần thực hiện việc đăng ký nguyện vọng trên Hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc trên Cổng dịch vụ công quốc gia từ ngày 18/7/2024 đến 17g00 ngày 30/7/2024 (thứ Ba).

Thí sinh có tên trong danh sách được xét đủ điều kiện trúng tuyển sớm, nếu vẫn còn nguyện vọng học tại Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh phải tiếp tục thực hiện việc đăng ký nguyện vọng đã được Trường thông báo đủ điều kiện trúng tuyển sớm lên Hệ thống hoặc trên Cổng. Theo đó, thí sinh được Trường thông báo đủ điều kiện trúng tuyển sớm theo đối tượng, phương thức nào thì chọn đúng đối tượng, phương thức đó để đăng ký, cụ thể:

○ Nhóm đối tượng 1 (Mã-tên phương thức): 301 - Xét tuyển thẳng theo Quy chế;

○ Nhóm đối tượng 2 (Mã-tên phương thức): 410 - Kết hợp kết quả học tập THPT với chứng chỉ quốc tế;

○ Nhóm đối tượng 3 (Mã-tên phương thức): 303 - Xét tuyển sớm theo Đề án tuyển sinh riêng của Trường.

Thí sinh đặt nguyện vọng này ở thứ tự ưu tiên cao nhất, để đảm bảo trúng tuyển vào Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh. 

Ngọc Châm