ĐIện lực Sóc Trăng đào tạo công tác ghi xa và Chương trình Cmis

Mới đây, Công ty Điện lực Sóc Trăng đã phối hợp cùng Công ty Công nghệ thông tin Điện lực miền Nam tổ chức lớp đào tạo sử dụng các chương trình đo ghi xa và chương trình CMIS 3.0.

Thực hiện theo chủ đề chuyển đổi số, từng bước hiện đại hóa ngành điện, vì mục tiêu nâng cao chất lượng hạ tầng, hướng đến phục vụ ngày một tốt hơn, trong thời gian qua Công ty đã đẩy mạnh phát triển công tơ điện tử và hệ thống thu thập dữ liệu đo đếm từ xa góp phần đáp ứng vận hành hệ thống lưới điện, nâng cao hiệu quả trong quản lý điều hành kinh doanh điện năng, mang lại lợi ích cho khách hàng và xã hội.

Hiện nay, Hệ thống đo ghi xa đã được đưa vào vận hành tại các Điện lực, góp phần giảm chi phí nhân công, tránh các sai sót trong quá trình ghi chỉ số, đồng thời kết hợp giám sát các cảnh báo bất thường từ việc phân tích dữ liệu đo ghi từ xa, giúp giảm bớt gánh nặng của các Điện lực, nâng cao năng suất lao động.

Công ty Điện lực Sóc Trăng đã phối hợp cùng Công ty Công nghệ thông tin Điện lực miền Nam tổ chức lớp đào tạo sử dụng các chương trình đo ghi xa và chương trình CMIS 3.0.
Ông Phan Thanh Dũng Minh – Phó Giám đốc Công ty phát biểu khai giảng lớp đào tạo

Để cán bộ phụ trách khai thác và vận hành hiệu quả hệ thống này, Công ty Điện lực Sóc Trăng đã phối hợp cùng Công ty Công nghệ thông tin Điện lực miền Nam tổ chức đào tạo sử dụng các chương trình đo ghi xa và chương trình CMIS 3.0 vào ngày 03 - 04/11/2022. Tham gia lớp đào tạo gồm có lãnh đạo Điện lực, Trưởng, phó phòng Kinh doanh Điện lực cùng các chuyên viên phụ trách vận hành, khai thác các chương trình đo ghi xa và CMIS tại các Điện lực, tổng số có 80 CBNV tham dự lớp đào tạo.

CBNV tham dự lớp đào tạo
CBNV tham dự lớp đào tạo

Qua lớp đào tạo, các CBNV tham dự đã được hướng dẫn sử dụng và khai thác hiệu quả các chương trình đo ghi xa như: EVNHES, DCU, MDIS và cách xử lý ngoài hiện trường; sử dụng Quản lý thiết bị đo xa.

Song song đó, cán bộ phụ trách chương CMIS cũng được đào tạo các phân hệ như: Phân hệ cấp điện, hợp đồng dịch vụ, số hóa hợp đồng điện tử; phân hệ Đo đếm 2 cấp; Đặc biệt là Ứng dụng hiện trường của Tổng công ty Điện lực miền Nam mới triển khai áp dụng trong tháng 11/2022, bao gồm các chức năng: đóng cắt, tiếp nhận, điều tra thông tin khách hàng, kiểm tra hiện trường, thi công.

Qua buổi đào tạo, các cán bộ phụ trách công tác đã trao đổi, học hỏi thêm kinh nghiệm trong việc vận hành, đảm bảo khai thác hiệu quả hệ thống đo ghi xa và nâng cao trình độ sử dụng công nghệ, góp phần phục vụ tốt trong công tác sản xuất kinh doanh của Công ty.

 

Tú Linh