EVNICT đạt Giải thưởng chuyển đổi số Việt Nam 2023

Hệ thống tích hợp cơ sở dữ liệu dân cư, Cổng Dịch vụ công Quốc gia và kết nối nền tảng số của các tỉnh/thành phố (EVNConnect) do Công ty Viễn thông Điện lực và Công nghệ thông tin (EVNICT) xây dựng đã đạt Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam (Vietnam Digital Awards - VDA 2023) ở hạng mục: Sản phẩm, dịch vụ, giải pháp công nghệ số tiêu biểu.
chuyển đổi số Việt Nam

EVNICT vừa được vinh danh tại Lễ trao Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam - Vietnam Digital Awards 2023 diễn ra ngày 7/10, tại Hà Nội. Chương trình do Hội Truyền thông số Việt Nam (VDCA) chủ trì tổ chức dưới sự bảo trợ của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Hệ thống EVNConnect do EVNICT xây dựng dưới sự chỉ đạo của Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã góp phần thuận tiện hơn cho công tác chia sẻ các dịch vụ tiện ích về điện tới khách hàng thông qua các kênh sử dụng tiện ích của địa phương.

EVNConnect góp phần giúp EVN có thể cung cấp dịch vụ cho các hệ thống tiện ích địa phương mà không phải xây dựng nhiều hệ thống, không phải thực hiện thủ tục kết nối với từng địa phương. Giải pháp này kết nối thông qua mạng truyền số liệu chuyên dùng của các cơ quan Đảng, Nhà nước cũng đảm bảo được an toàn thông tin, góp phần truyền thông tốt hơn thông tin về dịch vụ điện, cũng như tổng hợp tình hình về sử dụng điện của địa phương một cách kịp thời.

Tính đến nay, hệ thống đã cung cấp dịch vụ xác nhận số định danh cá nhân, xác nhận thông tin chủ hộ và các thành viên trong một hộ gia đình, chia sẻ hơn 20 trường thông tin của công dân dựa theo dữ liệu đầu vào. Hệ thống đã kết nối với toàn bộ 5 tổng công ty điện lực (TCTĐL), tích hợp trên các hệ thống web/app chăm sóc khách hàng (CSKH) ngành Điện, đáp ứng dịch vụ cho gần 30 triệu khách hàng. Đồng thời đối với hệ thống nội bộ của các TCTĐL, đặc biệt là hệ thống Thông tin quản lý khách hàng CMIS cũng đã sử dụng dịch vụ của EVNConnect trong 20 luồng quy trình dịch vụ cấp điện và dịch vụ điện.

Đối với các đơn vị bên ngoài, hệ thống đã cung cấp các dịch vụ bên trong ngành Điện cho dân cư các tỉnh thành phố thông qua các cổng thông tin địa phương, gồm: Dịch vụ cấp điện mới; Tra cứu thông tin chỉ số hóa đơn; Tra cứu tiến độ giải quyết yêu cầu; Tra cứu thông tin cắt điện; Thống kê tình hình tiêu thụ điện trên địa bàn tỉnh/huyện. 

Hệ thống đang được triển khai áp dụng tại Tập đoàn Điện lực Việt Nam; 5 tổng công ty điện lực và các đơn vị trực thuộc; Cổng thông tin các tỉnh: Thái Nguyên, Vĩnh Phúc, hiện đang tiếp tục mở rộng với Bắc Giang, Đồng Nai, Yên Bái.

Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam 2023 được phát động từ ngày 18/4/2023, nhận được gần 350 bộ hồ sơ đề cử gửi về từ toàn quốc.

Theo Ban Tổ chức,  Vietnam Digital Awards là hoạt động quan trọng của VDCA, góp phần thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước về phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia, xây dựng chính phủ số, phát triển kinh tế số và xã hội số.

Thông qua quá trình xem xét, đánh giá khoa học, khách quan, chuyên nghiệp và công tâm của các giám khảo, năm 2023, Ban Tổ chức đã chọn ra 38 cái tên xứng đáng nhất để vinh danh tại lễ trao giải trên 4 hạng mục: Sản phẩm, dịch vụ, giải pháp công nghệ số xuất sắc (vinh danh 20 sản phẩm, dịch vụ, giải pháp); Doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp chuyển đổi số xuất sắc (vinh danh 9 doanh nghiệp, đơn vị); Cơ quan nhà nước chuyển đổi số xuất sắc (vinh danh 7 cơ quan nhà nước); Sản phẩm, giải pháp chuyển đổi số vì cộng đồng (vinh danh 2 sản phẩm, giải pháp).

Năm 2023 là năm thứ 5 EVNICT tham gia Giải thưởng chuyển đổi số Việt Nam và là năm thứ 4 công ty vinh dự nhận Giải thưởng.

Các hạng mục EVNICT đã được trao Giải thưởng chuyển đổi số Việt Nam trước đây:

Năm 2022, hạng mục Sản phẩm, Giải pháp công nghệ số tiêu biểu với "Giải pháp tích hợp cơ sở dữ liệu dân cư thông qua cổng dịch vụ công vào hệ thống khách hàng – CMIS";

Năm 2021, hạng mục Tổ chức sở hữu sản phẩm, giải pháp chuyển đổi số tiêu biểu với 3 sản phẩm tham dự là: Hệ thống phần mềm Tin học hóa quy trình thực hiện sửa chữa bảo dưỡng thiết bị theo phương pháp RCM; Giải pháp Cung cấp Dịch vụ điện theo phương thức giao dịch điện tử và Giải pháp Văn phòng số (Digital Office);

Năm 2019, hạng mục Sản phẩm dịch vụ, giải pháp công nghệ số tiêu biểu – Phần mềm EVNHES.

Vân Hồ