Gần 100 cán bộ chuyên viên EVNHCMC tham gia tìm hiểu về thị trường điện

Sáng 13/12/2022, Tổng công ty Điện lực Tp. Hồ Chí Minh (EVNHCM) đã tổ chức Chuyên đề về Thị trường điện với sự tham gia của gần 100 cán bộ chuyên viên EVNHCMC.

“Những thay đổi sâu sắc trong thị trường điện Úc và hàm ý chiến lược cho Việt Nam” là nội dung mà Tiến sĩ Thái Doãn Hoàng Cầu chia sẻ với gần 100 cán bộ chuyên viên Tổng công ty Điện lực Tp. Hồ Chí Minh.

Là chuyên gia nghiên cứu và làm việc nhiều năm tại thị trường điện Úc, đồng thời là tác giả cuốn sách “Thị trường điện” mới xuất bản gần đây, Tiến sĩ Thái Doãn Hoàng Cầu đã giới thiệu với cán bộ chuyên viên Tổng công ty Điện lực Tp. Hồ Chí Minh về thị trường năng lượng điện của Úc, thị trường bán buôn và thị trường bán lẻ điện tại Úc hiện nay; các động lực thay đổi và tác động hướng đến việc thiết kế lại thị trường điện Úc cho giai đoạn sau năm 2025 trong bối cảnh chuyển dịch năng lượng theo hướng ít phát thải carbon.

Điện lực Tp. Hồ Chí Minh
Tiến sĩ Thái Doãn Hoàng Cầu tại buổi nói chuyện với cán bộ chuyên viên EVNHCM

Tại buổi nói chuyện với cán bộ chuyên viên của Tổng công ty Điện lực Tp. Hồ Chí Minh Tiến sĩ Thái Doãn Hoàng Cầu đã liên hệ đến sự phát triển của hệ thống điện và thị trường điện tại Việt Nam hiện nay, những thách thức và cơ hội đối với thị trường điện của Việt Nam, những tác động lên các công ty năng lượng và sự chuẩn bị để thích ứng với những thay đổi, nhất là trong xu hướng phát triển các nguồn năng lượng gắn với phát triển bền vững về môi trường.

Tiến sĩ Thái Doãn Hoàng Cầu cũng giải đáp nhiều câu hỏi của Điện lực Tp. Hồ Chí Minh về quá trình thay đổi sang thị trường điện cạnh tranh tại Úc, về giá điện trong thị trường điện cạnh tranh và các chính sách, điều tiết của nhà nước trong những trường hợp biến động cực đoan của thị trường năng lượng.

Trong những năm gần đây, Điện lực Tp. Hồ Chí Minh đã tổ chức nhiều buổi giới thiệu, bồi huấn về thị trường điện, nhằm phổ biến kiến thức cho cán bộ, chuyên viên và người lao động của Tổng công ty Điện lực Tp. Hồ Chí Minh., chuẩn bị cho sự hình thành thị trường bán lẻ điện theo lộ trình phát triển thị trường điện cạnh tranh của Việt Nam.

Lê Hoa