Gia hạn thời gian rà soát nhà xuất khẩu mới trong vụ chống lẩn tránh đường mía nhập khẩu

Để có thêm thời gian xem xét toàn diện, khách quan những vấn đề liên quan đến vụ việc cũng như ý kiến của các bên liên quan, Bộ Công Thương quyết định gia hạn thời hạn rà soát nhà xuất khẩu mới trong vụ việc áp dụng biện pháp chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại đối với một số sản phẩm đường mía thêm 3 tháng.
Thời gian rà soát nhà xuất khẩu mới trong vụ việc áp dụng biện pháp chống lẩn tránh phòng vệ thương mại đối với đường mía nhập khẩu được gia hạn thêm 3 tháng
Thời gian rà soát nhà xuất khẩu mới trong vụ việc áp dụng biện pháp chống lẩn tránh phòng vệ thương mại đối với đường mía nhập khẩu được gia hạn thêm 3 tháng

Trước đó, ngày 21/9/2021, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 2171/QĐ-BCT về việc điều tra áp dụng biện pháp chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại (gồm chống bán phá giá, chống trợ cấp) đối với sản phẩm đường mía có xuất xứ từ Thái Lan bị cáo buộc lẩn tránh thông qua 5 nước ASEAN gồm: Lào, Campuchia, Indonesia, Malaysia và Myanmar trên cơ sở hồ sơ yêu cầu của đại diện ngành sản xuất trong nước và Hiệp hội Mía Đường Việt Nam. 

Hàng hóa bị điều tra là sản phẩm đường mía được phân loại theo các mã HS 1701.13.00; 1701.13.00; 1701.14.00; 1701.91.00; 1701.99.10; 1701.99.90; và 1702.90.91.

Ngày 1/8/2022, Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 1514/QĐ-BCT áp dụng biện pháp chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại đối với một số sản phẩm đường mía nhập khẩu từ Campuchia, Indonesia, Lào, Malaysia và Myanmar.

Theo Quyết định số 1514/QĐ-BCT, đường nhập khẩu từ Campuchia, Indonesia, Lào, Malaysia và Myanmar có sử dụng nguyên liệu đường của Thái Lan sẽ bị áp dụng cùng mức thuế chống bán phá giá và chống trợ cấp đang áp dụng với đường Thái Lan với tổng mức thuế là 47,64%, trong đó thuế chống bán phá giá là 42,99% và thuế chống trợ cấp là 4,65%, tùy thuộc vào nước, tên nhà sản xuất/xuất khẩu và loại chứng nhận xuất xứ hàng hóa. 

Đường nhập khẩu từ 5 quốc gia nếu chứng minh được sản xuất từ mía thu hoạch tại các quốc gia này sẽ không bị áp dụng biện pháp chống lẩn tránh.

Biện pháp chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại có hiệu lực sau 7 ngày kể từ ngày Quyết định được ban hành cho đến ngày 15/6/2026, trừ trường hợp được thay đổi, gia hạn theo các quyết định khác của Bộ Công Thương. 

Ngày 15/11/2023, Cục Phòng vệ thương mại (Bộ Công Thương) đã nhận được Hồ sơ đầy đủ, hợp lệ của Công ty TNHH Kampong Speu Sugar đề nghị rà soát nhà xuất khẩu mới trong vụ việc.

Công ty TNHH Kampong Speu Sugar yêu cầu rà soát nhà xuất khẩu mới và xác định công ty không phải đối tượng bị áp dụng biện pháp chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại theo Quyết định số 1514/QĐ-BCT. 

Ngày 11/12/2023, Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 3180/QĐ-BCT về việc rà soát nhà xuất khẩu mới trong vụ việc áp dụng biện pháp chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại đối với một số sản phẩm đường mía.

Để có thêm thời gian xem xét toàn diện, khách quan những vấn đề liên quan đến vụ việc cũng như ý kiến của các bên liên quan, căn cứ quy định tại Điều 82 và Điều 90 Luật Quản lý ngoại thương số 05/2017/QH14, ngày 11/3/2024, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 494/QĐ-BCT về việc gia hạn thời hạn rà soát nhà xuất khẩu mới trong vụ việc áp dụng biện pháp chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại đối với một số sản phẩm đường mía thêm 3 tháng, theo đó thời hạn kết thúc điều tra vụ việc là ngày 11/6/2024.

Thy Thảo