9 doanh nghiệp đường mía Thái Lan được giảm thuế chống bán phá giá khi xuất khẩu vào Việt Nam

Trong đó, 4 doanh nghiệp được giảm thêm thuế chống trợ cấp về 0% do có biên độ trợ cấp dưới 2%, theo Luật Quản lý ngoại thương.
Bộ Công Thương vừa công bố kết quả rà soát lần thứ nhất việc áp dụng biện pháp chống bán phá giá và chống trợ cấp đối với một số sản phẩm đường mía có xuất xứ từ Thái Lan - Ảnh: The Nation Thailand
Bộ Công Thương vừa công bố kết quả rà soát lần thứ nhất việc áp dụng biện pháp chống bán phá giá và chống trợ cấp đối với một số sản phẩm đường mía có xuất xứ từ Thái Lan - Ảnh: The Nation Thailand

Ngày 15/6/2021, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 1578/QĐ-BCT về việc áp dụng thuế chống bán phá giá và thuế chống trợ cấp chính thức đối với một số sản phẩm đường mía có xuất xứ từ Thái Lan (mã vụ việc AD13.AS01).

Mức thuế chống bán phá giá, chống trợ cấp chính thức đối với đường mía Thái Lan 47,64%, trong đó thuế chống bán phá giá là 42,99% và thuế chống trợ cấp là 4,65%.

Tháng 8/2022, Bộ Công Thương bắt đầu điều tra rà soát vụ việc trên cơ sở đề nghị của của các công ty sản xuất, xuất khẩu Thái Lan nộp vào tháng 6/2022. 

Bộ Công Thương khẳng định, trong quá trình điều tra vụ việc đã thực hiện theo đúng quy định liên quan của Luật Quản lý ngoại thương và Nghị định số 10/2018/NĐ-CP ngày 15/1/2018 quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương về các biện pháp phòng vệ thương mại.

Ngày 3/8/2023, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 1989/QĐ-BCT về kết quả rà soát lần thứ nhất việc áp dụng biện pháp chống bán phá giá và chống trợ cấp đối với một số sản phẩm đường mía có xuất xứ từ Thái Lan. 

Theo đó, kết luận điều tra cho thấy có sự thay đổi về mức độ bán phá giá và trợ cấp được nhận của một số nhà sản xuất/xuất khẩu từ Thái Lan đề nghị rà soát.

Cụ thể, có 4 doanh nghiệp sản xuất, xuất khẩu đường mía Thái Lan thông qua 2 doanh nghiệp thương mại được giảm xuống mức thuế 32,75%, bao gồm thuế chống bán phá giá 32,75% và thuế chống trợ cấp 0%.

5 doanh nghiệp sản xuất, xuất khẩu đường mía Thái Lan thông qua 1 doanh nghiệp thương mại khác được giảm thuế còn 30,38%, bao gồm thuế chống bán phá giá 25,73% và thuế chống trợ cấp giữ nguyên là 4,65%.

Các doanh nghiệp sản xuất, xuất khẩu đường mía khác của Thái Lan vẫn chịu mức thuế 47,64% như Quyết định của Bộ Công Thương năm 2021.

Mức thuế này có hiệu lực từ 18/8/2023.

STT Tên công ty sản xuất, xuất khẩu Tên công ty thương mại liên quan Mức thuế chống bán phá giá Mức thuế chống trợ cấp Tổng thuế CBPG, CTC
1 Mitr Phol Sugar Corp., Ltd.

- Pacific Sugar Corporation Limited

- Czarnikow Group Limited.

32,75% 0% 32,75%
2

United Farmer & Industry Co., Ltd.

3

Singburi Sugar Co., Ltd.

4

Mitr Kalasin Sugar Co., Ltd.

5

Thai Roong Ruang Industry Co., Ltd.

Siam Sugar Export Corp Ltd. 25,73% 4,65% 30,38%
6

Thai Multi Sugar Industry Co., Ltd.

7

Baanrai Sugar Industry Co., Ltd.

8

Phitsanulok Sugar Co., Ltd.

9

The Cholburi Sugar & Trading Corp., Ltd.

10

Các công ty khác của Thái Lan

  42,99% 4,65% 47,64%

"Trong thời gian tới, Bộ Công Thương sẽ tiếp tục phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tổng cục Hải quan và các cơ quan liên quan theo dõi tác động của các biện pháp phòng vệ thương mại, tình hình sản xuất, cung - cầu, giá cả, v.v để triển khai các công cụ quản lý phù hợp theo quy định nhằm đảm bảo một môi trường cạnh tranh công bằng, bình đẳng và hài hòa lợi ích giữa người nông dân trồng mía, các doanh nghiệp sản xuất đường, các doanh nghiệp tiêu thụ đường và người tiêu dùng”, đại diện Cục Phòng vệ thương mại (Bộ Công Thương) cho biết thêm.

Thy Thảo