Bộ Công Thương công bố mức thuế chính thức đối với đường mía nhập khẩu từ Thái Lan

Mức thuế chống bán phá giá và chống trợ cấp cuối cùng cao hơn khá nhiều so với mức thuế tạm thời 33,88% mà Bộ Công Thương đưa ra tại kết luận sơ bộ vụ việc hồi tháng 2/2021.

Ngày 15/6/2021, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 1578/QĐ-BCT về việc áp dụng biện pháp chống bán phá giáchống trợ cấp chính thức đối với đường mía có xuất xứ từ Thái Lan. 

Vụ việc được Bộ Công Thương bắt đầu điều tra từ 21/9/2020, sau khi thẩm định Hồ sơ yêu cầu áp dụng biện pháp chống bán phá giá, chống trợ cấp của đại diện ngành sản xuất trong nước. Quá trình điều tra thực hiện theo đúng quy định của Tổ chức Thương mại Thế giới, Luật Quản lý ngoại thương và các quy định liên quan. 

Trên cơ sở thông tin của ngành sản xuất trong nước, Chính phủ Thái Lan và các bên liên quan, Bộ Công Thương đã xem xét và đánh giá kỹ lưỡng mức độ bán phá giá và trợ cấp của các sản phẩm đường mía Thái Lan, thiệt hại của ngành sản xuất trong nước cũng như đánh giá tác động kinh tế - xã hội, gồm cả tác động tới các ngành sản xuất hạ nguồn và người tiêu dùng.

“Kết quả điều tra cho thấy các sản phẩm đường mía nhập khẩu từ Thái Lan, bao gồm đường tinh luyện và đường thô, đã được trợ cấp, bán phá giá ở mức 47,64%. Đồng thời, ngành sản xuất đường mía trong nước đã chịu thiệt hại nặng nề, thể hiện ở các yếu tố như hàng hóa nhập khẩu bị điều tra tăng mạnh, có tác động kìm giá, suy giảm sản lượng, công suất, lượng bán hàng, thị phần, doanh thu, lợi nhuận, v.v…”, Bộ Công Thương cho hay.

Cũng theo Bộ Công Thương, nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng trên là do đường nhập khẩu được trợ cấp và bán phá giá từ Thái Lan tăng mạnh trong năm 2020, lên tới gần 1,3 triệu tấn, tăng 330,4% so với năm 2019.

Sau khi cân nhắc tác động kinh tế - xã hội theo quy định của Luật Quản lý ngoại thương, tình hình cung - cầu hiện nay, ý kiến của các cơ quan quản lý nhà nước, Bộ Công Thương quyết định áp thuế chống bán phá giá, chống trợ cấp chính thức đối với một số sản phẩm đường mía có xuất xứ Thái Lan ở mức 47,64%. Mức thuế chính thức này cao hơn khá nhiều so với mức thuế chống bán phá giá và chống trợ cấp tạm thời 33,88% mà Bộ Công Thương đưa ra tại kết luận sơ bộ vụ việc hồi tháng 2/2021.

Quyết định áp thuế chống bán phá giá, chống trợ cấp chính thức có thời hạn 5 năm và có thể được rà soát theo đúng quy định pháp luật.

Trong thời gian tới, Bộ Công Thương cho biết sẽ tiếp tục phối hợp với các Bộ, ngành liên quan theo dõi tác động của biện pháp chống bán phá giá, chống trợ cấp, tình hình sản xuất, cung - cầu, giá cả,… để triển khai các biện pháp ổn định thị trường đường theo đúng quy định.

Thy Thảo