Hoàn thành Dự án mua điện 220kV từ Vân Nam Trung Quốc

Từ tháng 4/2006 Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã khởi công xây dựng đường dây 220kV từ cửa khẩu Thanh Thủy Hà Giang về Thái Nguyên, tổng chiều dài 332,5km, dây dẫn ACSR 320/42 đi qua của 04 tỉnh Hà Gia

 cải tạo hai đường dây 110kV Thái Nguyên – Sóc Sơn. Giai đoạn 1 của Dự án đã được hoàn thành đóng điện ngày 27/4/2007, mua điện từ Vân Nam Trung Quốc cấp cho hơn một nửa tỉnh Thái Nguyên với công suất 100MW. Giai đoạn II đóng điện toàn tuyến đường dây ba mạch Thái Nguyên – Sóc Sơn đã hoàn thành ngày 25/4/2008.

 Sau khi đưa bộ tụ bù dọc và SVC tại trạm 220kV Thái Nguyên vào vận hành, toàn bộ Dự án đã kết thúc. Ngày 27/3/2009 Điều độ hệ thống điện miền Bắc (A1), Điều độ lưới điện Vân Nam Trung Quốc và Điều độ Điện lực Thái Nguyên (B6) đã phối hợp chỉ huy thao tác, chuyển toàn bộ phụ tải của ba tỉnh Thái Nguyên, Bắc Cạn, Cao Bằng sang nhận điện từ Vân Nam Trung Quốc; giảm bớt gánh nặng thiếu nguồn cho hệ thống điện Việt Nam với công suất sử dụng cực đại hơn 200MW và sản lượng điện tiêu thụ mỗi ngày khoảng bốn triệu kW.h. Điện nhận từ Trung Quốc có tần số ổn định, chất lượng điện năng tốt.